Reportáže
Všechny tyto p?ívlastky m?la scéna Na h?išti, kde m?la prob?hnout sobotní semifinálová sout?ž o postup do finále Porty a ned?lní recitály finalist?. Loni byla recitálová scéna až dole ve m?st? a nebyla to dobrá volba. Scénu m?la na starosti stejn? jako oblastní kola ?eská tábornická unie, jmenovit? kluci z Podbrdska Olda Richter, Karel Fencl a Milan a my z Prahy od Lochnesse - Pavla, Mirka a já.

Reportáže
Je možné si koupit lístek na koncert jediné skupiny a přitom si plnohodnotně vychutnat slibovaný blues-folk-jazz-šansonový program? Ano, alespoň v případě nového uskupení Jamajz to možné je, protože tvrdé jádro tvoří ostřílení muzikanti, který jsou ve výše zmíněných žánrech jako doma.

Reportáže

Všechno m? bolí. Vstávám z postele, protírám o?i a shazuju z polštá?e kocoura. Nevím, co to má za zvyk v noci potichu p?ijít, a nacpat se ke mn?. Takže vy?istit zuby, vyplivnout pár ko?i?ích chlup?, uva?it kafe a zapnout po?íta?. Ze v?erejška mám nedod?lanou písni?ku v notách. Ale stejn? se mi moc nezdá, asi to ješt? budu p?ed?lávat.

Reportáže
Kolik už jsme vyzkoušeli anotací, abychom se nakonec ustálili na verzi „experimentální folkfolklor“. Za ní ale ještě vlaje stín slov „zemitá“ a „lyrická“. A to už jsme u merita zakopaného jádra pudla. Pokud bych měl totiž říci, co jsou Piosenki dnes, pak je přirovnám k dobře nakypřené půdě připravené k rození plodin rozličných a vznosných.

Reportáže
Jsme banda ?ty? muzikant? z Teplic, kte?í si tak trochu vyložili „folk“ jinak, nežli je obecn? chápán. T?žko se asi ubráníme vliv?m, které nás ovliv?ují a nebo konkrétním zkušenostem, které jsme si p?inesli t?eba z našeho p?sobení v Big Bandu Bonit.

Reportáže
Kapela AKU a n?co málo o nás…….jsme ?ty?i…. Mirek Sv?dínek…kytara, vokál….Aleš Hrbek….mandolína, zp?v…. Michal Hrbek……kytara, zp?v a Pete Guth……baskytara, vokál. Tak toto je kapela AKU a celý název zní…. Adamovská kulturní úderka……no prost? bomba, název šitý p?ímo na míru k m?ste?ku Adamov v Blanenském okrese.