Stopař
Stopař

Milí čtenáři ePortýra, s radostí vám představujeme novou speciální rubriku
"Stopař ePortýru".

Cílem rubriky bude představit cesty našich finalistů a vítězů Porty, ať už zvítězili, nebo získali jinou z mnoha cen na tomto legendárním festivalu, který od roku 1967 nikdy nepřestal fungovat. Vydáme se tedy po stopách umělců, oceněných na festivalu Porta. Zjistíme, jaký vliv na jejich kariéru měl tento festival, jaké příležitosti jim otevřel a kde měli možnost vystoupit po svém ocenění, nebo účasti ve finále Porty. Nejenže se dozvíte, co si odnesli kromě unikátních zážitků a ocenění, ale také jak se vyvíjela jejich cesta v hudbě. S touto rubrikou se setkáte v pravidelných třítýdenních intervalech.