Reportáže
Zázemí a štáb v absolutní pohodě. Všichni se na mě usmívali, dali kafe a ubytovali mě, přestože jsem jim v ubytovacím pořádku trochu způsobil zmatek. Odpustili, usmáli se a vyhodili mě radostně za dveře. Anička mi dala pusu na cestu a vyprovodila mě s laskavým ponaučením hodným Bolka Polívky. „Neser“!

Reportáže
Konečně po dlouhém čase areálek pro Portu jak ušitý. V přírodě, mezi stromy, diváci kousek od muzikantů, prostě to pravé ořechové. Jeviště vkusně vyzdobené. Jen totemu, bych trochu ubral na barevnosti. To ale zařídí čas. Přišlo mi zábavné, že ptačí zpěv neruší, ale ladí s porťáckými písněmi. Jsem zvědavý, kterou si budou příští rok cvrlikat.

Reportáže

P?edevším chci pod?kovat všem, kte?í Portu v ?evnicích p?ipravili a nejvíc asi Jirkovi Vondrá?kovi. Byl jsem párkrát sv?dkem situace, kdy Jirka beze slova šel a okamžit? p?iložil ruku k dílu a vždycky skv?le vymyslel jak danou situaci ?ešit, je dob?e, že tam je, a? už si kdejací škarohlídi ?íkají, co cht?jí a pokud jsem i já m?l n?jaké pochyby, jist? je už dnes nemám.

Reportáže

Jistě někdo napíše ucelenou reportáž z druhého ročníku Porty v Řevnicích, ale když už jsem se dostal do areálu na novinářskou akreditaci, cítím za povinnost, a to za povinnost příjemnou, předat alespoň pár svých postřehů ze dvou večerů. Jednak jsem rád, že se Porta v Řevnicích už zabydlela. Bylo plno a sluší jí to tam. I druhá scéna na volejbalovém hřišti je dobrý nápad, možná lepší než byla loni scéna přímo v městečku.

Reportáže
Tak už jsem snad dohnal spánkový dluh z ?evnic. Co napsat po úžasných t?ech dnech. Jasn?, n?kdo ?ekne, že je to p?ece jen festival, jakých je v tomto ?ase spousty. Jenže, ono to není až tak docela pravda. Porta je jedine?ná v tom, že za ta léta objevila neskute?né množství vynikajících muzikant?, že vychovala a vyu?ila spousty bezejmenných pomocník? a p?es nep?íze? a ned?v?ru vytrvala a znovu se za?íná h?át na slunci.