Reportáže

Zdenek Schwager a Dan CraryPoslední květnový víkend už řadu let ve Strakonicích patří bluegrassu. Také letos si v letním kině a na nádvoří hradu dala dostaveníčko naše elita tohoto žánru. Vzpomínalo se na Billa Monroa, který se narodil před sto lety, na Honzu Macáka – zakladatele Jamboree a také se dramaturg Petr Kuklík opět blýskl zahraničními hosty.

Reportáže

Zuzana MichnováTurné Petr Kalandra Memory Band s hosty Zuzanou Michnovou a Oskarem Petrem, v médiích nazývané jako „nová éra Marsyas“, zavítalo v pond?lí 2.5. do pražské Malostranské besedy. Legendární jména spolu s náležitým promo p?ilákala do Besedy zna?n? po?etné publikum – bylo vyprodáno.

Reportáže

František Bureš, Jaroslav Procházka a Milda Voká? 25. b?ezen byl na dvojjazy?ném gymnáziu Komenského uprost?ed Vídn? ve znamení skupiny Jen tak tak. Dopoledním muzicírováním vlastn? vyvrcholil dlouhodob? p?ipravovaný projekt, v jehož rámci se pokusili žáci a studenti podle vlastního výb?ru p?ebásnit do n?m?iny, francouzštiny ?i špan?lštiny texty n?kterých skladeb jmenované skupiny.

Reportáže

Petr RímskýFolkování nad Lucernou, Pelh?imov, 24. b?ezna 2011, KD Máj 19:30 hod.

24. b?ezen byl den jak malovaný. Takový ten pr?zra?ný od ?asného rána, do kterého každý rád vstane, i když musí do práce... takový ten... prost? ten nejvhodn?jší pro jarní Folkování nad Lucernou.

Reportáže

JananasŠlapu po  chodníku, v protivném mrazu a vzpomínám na pohádku o Mařence, která  musela jít v zimě pro jahody. Zrovna tak si připadám a nadávám po cestě na koncert skupiny Jananas. Jdu tam, protože jsem to slíbil, a protože tam mám schůzku s přáteli. Zima mě už od rána naladila do blbé nálady a tak brblu a přemýšlím, co asi uslyším.