Reportáže
Št?stí, co je to št?stí? Muška jenom zlatá… To praví v jistém filmu klasik… Št?stím pro jiné je nap?., že za n?j n?kdo zaplatí dluhy. Tak se tomu stalo i v p?ípad? Karla Nohavy ze skupiny P?ecespolu, na kterého jsem p?ed ?asem upozor?ovala prost?ednictvím t?chto stránek. A v?zte, že nejen t?chto.
Stal se tém?? zázrak nevídaný, zvlášt? v t?chto kon?inách.

Reportáže

Pět let - určitě relativní pojem. Prarodiče jenom mávnou rukou, rodiče se pozastaví a vzpomenou, ale děti se nezastaví ani na chvíli a urazí opravdový kus cesty.

Reportáže

Šestadvacátý ro?ník ?echtické lilie prob?hl v trochu netradi?ní podob?…. Nezasv?cený by mohl tvrdit, že festival utrp?l zásadní trhliny. Za?átek byl posunut do pozd?jších odpoledních hodin, množství hrajících kapel zeštíhlelo, osv?d?ený moderátor bohužel zesnul, sout?ž již nebyla vypsána v?bec…

Reportáže

Ahoj milí hudebníci, hudebnice a všichni, kdo koncertujete a vydáváte CD, nebo máte něco, co by se měli dozvědět další hudby milovní občané v ČR
Nezapomeňte, že na webu Porty stále funguje ePortýr, který je Vám k dispozici. Není tu jen pro Portu, ale pro veškeré folk, country a trampské
aktivity... Tak jestli máte cokoli, co byste rádi zveřejnili prostřednictvímm elektronického ePortýra, vyžijte této možnosti.

Reportáže
Neuveriteľných 43 rokov sa v Čechách organizuje festival trampskej folkovej a country hudby s názvom PORTA. Rodiskom tohto festivalu je mesto Ústi nad Labem. Meno získal podľa skalného útvaru, ktorým rieka Labe vteká do Usteckého kraja a volá sa Porta Bohemika (brána Čiech). Festival počas svojho života ako správny tulák pobudol aj v iných mestách (Karviná, Sokolov, Lytomyšl, Svitavy, Olomouc, Plzeň...).