Literát

Úklid v suterénuMilí p?átelé, obsahem této knihy m?ly být p?vodn? jen texty mých písni?ek. Koho ale mohou zajímat samotné pís?ové texty? Málokdy jsem „zhudeb?oval“ hotové texty své nebo skute?ných básník?. Normáln? se nejd?ív písn? n?kde zpívají, nebo dnes vysílají, natá?ejí, prodávají a jinak downloadují. Kde se vezme v tom ?erném na bílém melodie, harmonie hudební – ta se spoluhrá?i i ta harmonie s publikem?