Literát

Úklid v suterénuMilí p?átelé, obsahem této knihy m?ly být p?vodn? jen texty mých písni?ek. Koho ale mohou zajímat samotné pís?ové texty? Málokdy jsem „zhudeb?oval“ hotové texty své nebo skute?ných básník?. Normáln? se nejd?ív písn? n?kde zpívají, nebo dnes vysílají, natá?ejí, prodávají a jinak downloadují. Kde se vezme v tom ?erném na bílém melodie, harmonie hudební – ta se spoluhrá?i i ta harmonie s publikem?

Literát

ilustrační fotoKdyž s jarem navrací se ptáci
když slunko sílí a energii vrací
kam oko dohlédne, zelenou se hýří
k životu budí se spící rytíři