Festivaly a koncerty

Jako místo pro jednu z jarních prezentací svého nového alba zvolil zpěvák Pavel Bobek i obec Zátší u Veselí nad Lužnicí. Koncert, který nese stejný název jako jeho nová deska - Víc nehledám, se uskuteční v sále místní restaurace v tento pátek. Bobka bude doprovázet Pavlína Jíšová se svou skupinou ...a přátelé.Festivaly a koncerty

Pravidelné setkávání písničkářů Open Mic bylo založeno v zimě 2007 písničkáři Michalem Bystrovem a Janem Řepkou s jediným cílem: bez ohledu na žánr a zkušenosti povzbudit setkání těch, kteří písně dělají, a těch, kteří je poslouchají. Kdo hraje, přijde. Kdo hledá, najde. Žádné škatulky, žádná soutěž.


Festivaly a koncerty

Tramp club Praha uspořádal na Barče (KD Barikádníků na Praze 10) XXVI. Memoriál Jendy Kordy, významného písničkáře a autora trampské hymny. Je přímo cítit, že Tramp club Praha má ve svém podtitulu napsáno Volné sdružení přátel romantiky. Přesně takové hosty si přípravný štáb na pořádání této akce pozval. Začalo se tradičně Vlajkou - jsme mezi trampy ­- navíc na memoriálu Jendy Kordy. Zpívají všichni zúčastnění. Na jevišti i hledišti.


Festivaly a koncerty

T?etím koncertním ve?erem pokra?uje v pond?lí (29.3.) hudební cyklus Folková jíška živ?, který v nahrávacím sále ?eskobud?jovického studia ?eského rozhlasu po?ádá Pavlína Jíšová se svými hosty. Na b?eznový termín si pozvala mladou, ale stále úsp?šn?jší jiho?eskou skupinu Epy de Mye.