Festivaly a koncerty

Kolem Josefa Boba Zelenky a jeho basové kytary vznikla skupina, která se jmenuje Bob a Bobci, tři zpěvačky jsou zároveň učitelkami dětí v Oseku u Duchcova, basák Anťa má nedávno nový kontrabas, či spíše takovou krásnou nalakovanou laťku, potaženou strunami, kytarista, mandolinista a banjista Honza Vyskočil dostal právě teď novou kytaru a kapelník Renda Ježek Kříž, který píše Bobkům většinu repertoáru, bydlí v Křižanově v bývalé vechtrovně a raduje se jak z úspěchů Bobků, protože vyhrávají kam přijdou, tak ze dvou Věrušek, malé a velké, které s ním sdílejí pozoruhodné, ale velice milé místo.

Festivaly a koncerty

První ro?ník Podlužanského festivalu dopadl p?kn?.Za?alo se v pátek 16. dubna hraním na sále. Asi 8O kamarád? hrálo a zpívalo do ?ty? do rána.V sobotu za?al festival vzty?ením osadní vlajky a zvuky stejnojmenné trampské hymny.Jako první hrála T.O.?eka a pak už to jelo celý den až hluboko do ve?era. Nakonec jsem coby po?adatel zahrál i já, samoz?ejm? mimo sout?ž, a mezitím se s?ítaly hlasovací lístky.

Festivaly a koncerty

Pavel Malhocký byl významnou osobností jihočeského hudebního života. S bratrem Mikulášem byli v sedmdesátých letech osou skvělé českokrumlovské folkové skupiny Létavice. V roce 1982 se stali jedněmi z prvních Divných ptáků - to bylo skoro podzemní setkávání významných českých muzikantů. Velmi kvalitní byla i jeho práce pro divadlo. Pavel byl kamarád a jeho zbytečná smrt nás silně zasáhla. Proto věnujeme českobudějovické benefici zvláštní prostor. Pavel Malhocký i jeho bratr Miky patřili k Portě a dnes do Portýra patří alespoň vzpomínka na ně. (Poznámka redakce)

Festivaly a koncerty

A?koliv oficiální plakáty na dubnový benefi?ní koncert k poct? Jan? a Pavla Malhockých se objevují ve výlepu teprve od konce b?ezna, prodej vstupenek na tuto akci je již skoro m?síc v plném proudu. P?ed velikono?ními svátky bylo prodáno již okolo ?ty? stovek lístk? v obou p?edprodejích - v Jiho?eském divadle a v DK Metropol dohromady.