Festivaly a koncerty
Třetí ročník festivalu se koná v areálu třebíčského zámku 26. června 2010 od 11 hodin.
Čeká vás den ve stylu country&western - westernové městečko, indiánská týpí, dobové stánky, rýžování zlata, indiánské tance, historický dostavník, osadnický tábor s pečením placek a ochutnávkou, hod lasem na cíl, pistolnická show, koně, střelba z luku, hod tomahavkem, malování válečnými barvami, výroba čelenek, divoké přestřelky, osadnický vůz, špičková country music, soutěže nejen pro děti a country tanečky.

Festivaly a koncerty

5. ro?ník hudebního festivalu Country Koza se koná 19. ?ervna 2010 od 13 hodin v letním kin? Klášterec. Festival po?ádá um?lecká agentura Koza za finan?ní podpory m?sta Klášterce nad Oh?í.

Festivaly a koncerty
Všechno je jinak, ale nic není špatn?...
Jirka Tichota nebyl proti, ale nesed?l termín na návšt?vu Country Radia, abychom se prokli?kovali historií Porty nebo naopak, abychom se od ní odpoutali. Tak byl termín obsazen Samsonem Lenkem. I když Jarda nemá samostatný koncert s Hop Tropem, ani s Redlem jako loni, tak bude v Hodin? H, která se loni projevila jako úžasná hudební záležitost. A ješt? ke všemu je Samson hudebním patronem Porty. No ale to je jen za?átek.