Festivaly a koncerty
Jediným zástupcem ?eské scény na letošním, v po?adí již 29.ro?níku multikulturního n?meckého festivalu Pfingst Open Air, bude ?eskobud?jovická literárn?-dramatická Skupina 22. Akce, která probíhá od pátku 21.kv?tna do ned?le 23.kv?tna u m?ste?ka Hauzenberg poblíž Pasova, bude už podesáté rozprost?ena na festivalové louce, na míst? snadno dostupném i jiho?eským návšt?vník?m. O zachování tohoto oblíbeného místa, kde se setkává publikum s um?lci z r?zných kout? sv?ta, rozhodla podle slov organizátor? bavorská vláda na základ? divácké petice teprve na za?átku roku.

Festivaly a koncerty
Nositel Zlaté Porty Příboj Brno, Ozvěna, Kamelot s Romanem Horkým, Chrpa z Chrudimi a další legendy se znovu sjedou 22. května do Náměště nad Oslavou. Představovat Náměšťskou placku trampskému čtenářstvu by bylo velmi pošetilé, vždyť je to po Portě nejstarší soutěž amatérských trampských skupin u nás. Přesto si jistě všichni rádi připomenou alespoň základní fakta, a ti kteří o Placce nikdy neslyšeli, se tak o ní alespoň něco dovědí.

Festivaly a koncerty
Malá scéna DK Metropol bude ve čtvrtek (13.5.) od 19.30 hostit skupinu Drc, která se návštěvníkům představí nejen s novými písničkami, ale i v novém složení.
Kapelou za dobu její existence prošla řada muzikantů, ale její nástrojové obsazení, které se pro prezentovaný žánr rockfolku osvědčilo, zůstává.

Festivaly a koncerty
Za derniéru svých po?ad? v prostorách Solnice ozna?il Pavel Žalman Lohonka své st?ede?ní (12.5.) Brnkání na duši s jiho?eskou sestavou - Tonda Hlavá?, Šárka Benetková a Petr Novotný. V programu, který za?íná v 19.30, je po?ítáno mimo jiné se k?tem a p?edstavením nového autorského CD s názvem Žalman a hosté -5+1, které vzniklo na za?átku letošního roku práv? v ?eskobud?jovickém studiu MK Production. To také bude možné na míst? zakoupit a p?ízniv? p?sobí i jeho cena - pouhých 60 K?.

Festivaly a koncerty
Na podporu svého sólového debutu podnikne mladý zpěvák a kytarista osmidenní turné na kole. *Praha, 19. 4. 2010* – V pátek 23. dubna zahájí Jan Řepka koncertem v pražském klubu U Náčelníka Středočeskou cyklotúru 2010. Ta obsáhne celkem osm měst, obcí a usedlostí. Mladý písničkář na ní představí své první sólové album „Čistý byl svět“.