Soutěže

Soutěž23.2.2011 19:00 - ZÁŽITKY Z CEST - SKUPINA WOHNOUT

Společně s rádiem Samson pro vás budeme mít každý týden soutěž o volné vstupenky na zajímavé cestopisné přednášky se zajímavými hosty, stačí včas a správně odpovědět na soutěžní otázku. A každý čtvrtek pak moderátor rádia Samson vylosuje dva šťastlivce, kdy každý získá 1 volnou vstupenku.

Soutěže

Sout?ž16.2.2011 19:00 - DAN BÁRTA - VÁŽKY VÝCHODNÍHO BORNEA

Spole?n? s rádiem Samson pro vás budeme mít každý týden sout?ž o volné vstupenky na zajímavé cestopisné p?ednášky se zajímavými hosty, sta?í v?as a správn? odpov?d?t na sout?žní otázku. A každý ?tvrtek pak moderátor rádia Samson vylosuje dva š?astlivce, kdy každý získá 1 volnou vstupenku.