Soutěže

Jedním z partnerů Porty je společnost Xpass s. r. o. Cílem projektů společnosti je zvyšovat bezpečnost obyvatel, chránit jejich zdraví a životy, podporovat zdravé sebeuvědomění a nenásilně šířit právní povědomí.

Tags:

Strana 1 z 3