Vojta Ki?ák Tomáško1975 T?ebí?
Porta byla za?azena do celostátního festivalu zájmové um?lecké ?innosti. Tohoto roku se zm?nil sout?žní ?ád a p?estala se rozd?lovat tradi?ní a moderní trampská hudba.

Průběh festivalu byl okořeněn četnými vystoupeními hostů nejen při Dvoraně, ale také při soutěžní části. Dvorana byla naplánována na dvě scény souběžně, jen tak bylo možné, aby všichni příchozí našli svá místa. Na krajských kolech si tentokráte zahrálo přes 200 skupin a jednotlivců. Autorská soutěž probíhala současně s interpretační, ale bohužel pouze na základě poslechu písniček ze záznamu. Do autorské soutěže bylo přihlášeno více než 450 příspěvků.


Výsledky:
• COUNTRY
1. Formani Praha (porta)
2. Hráči Brno (porta)
3. Foucmouk Teplice (porta)


• TRAMPSKÉ KAPELY
1. Brontosauři Praha (porta)
2. Verumka Kadaň (porta)
3. Spirála Praha, Stopa Pardubice (porta)

• FOLK
1. Slzy Praha (porta)
2. C studio Ústí nad Labem (porta)
3. Orátoři Praha (porta)


• TRAMPSKÁ AUTORSKÁ SOUTĚŽ
1. Buď pro mě - Kapitán Kid (porta)
2. Závrať - Jiří Sint Nekvapil
3. Opiový vůz - Vojta Kiďák Tomáško

• FOLKOVÁ AUTORSKÁ SOUTĚŽ
Sen o náměstí - Jarmila Matoušková a Zuzana Knížková (porta)


Zdroje:
Literatura
Langer, M. J., Doležal I.(2001): Porta znamená brána ...i do nového století? Praha, Adonai s.r.o
archiv Sdružení Porta
archiv Občanského sdružení Porta
archiv Zdenka Schwagera
stránky www.porta-festival.cz