kapitán kid1976 Ústí nad Labem
Jubilejní desátý ro?ník byl p?edznamenám v?tší zm?nou sout?žního ?ádu. Schválené jsou zm?ny jako sjednocení termínu autorské a interpreta?ní sout?že a její vyhlašování p?i Dvoran? Porty, zrušení kategorií ve finále (v oblastech kategorie ješt? chvilku z?stanou), ud?lování maximáln? p?ti hlavních ocen?ní (keramická soška), odpušt?ní základních kol držitel?m Port z minulých období.

V oblastních kolech vystoupilo 242 jednotlivců, či skupin. Porta se k desátému výročí vrátila do Ústí, ale to byl jen pečlivě okleštěný a neopakovatelný pokus o návrat ke kořenům. Udělovat se začala tzv. Zlatá porta za dlouholetou práci skupiny, nebo jednotlivce ve vymezené hudební oblasti.

Výsledky:
• PORTY
• Brontosauři (Praha)
• Krakatit (Ústí nad Labem)
• Slzy (Praha)
• Variace (České Budějovice)
• Verumka (Kadaň)
• Vodnáři (Litvínov)
• Wyjou (Praha)


• ZLATÉ PORTY (udělovaly se poprvé)
• Jan Čapek-Krisťák
• Kapitán Kid


• ČESTNÁ UZNÁNÍ POROTY
• Bobři (České Budějovice)
• Orátoři (Praha)
• Stopa (Pardubice)
• Duha (Mirošovice)


• UZNÁNÍ POROTY
• Příboj (Brno)
• Výlety (Hradec Králové)


• AUTORSKÁ SOUTĚŽ
1. neuděleno
2. Kapitán Kid - Bublifuk, Ruty šuty
3. Jarmila Koblicová - Co je to píseň, Josef Jakl - Balada o sněhové vločce

Olomoucké Porty
Desátý ročník byl sice v Ústí hodnocen kladně, ale asi ne tak, aby si zde Porta zasloužila zakotvit. O další ročníky se postarala dle mínění mnoha účinkujících i diváků pohostinná Olomouc.


Zdroje:
Literatura
Langer, M. J., Doležal I.(2001): Porta znamená brána ...i do nového století? Praha, Adonai s.r.o
archiv Sdružení Porta
archiv Občanského sdružení Porta
archiv Zdenka Schwagera
stránky www.porta-festival.cz