Wabi Dan?k1974 Svitavy
Do oblastních kol se p?ihlásilo více než 250 skupin, ale mnoho špi?kových skupin nep?ešlo p?es cenzory. Interpreta?ní sout?ž byla op?t slou?ena na jedno místo, a to do Svitav.

Porta zde dostala podporu od nejvyšších představitelů města. Hudebníci a skupiny dostávaly pozvánky do místních továren na exkurze a zde pořádaly svá vystoupení, ve kterých nehrála ideologie vůbec důležitou roli. Historie označuje Svitavskou Portu za jednu z nejhezčích. Autorská soutěž v oblasti folk proběhla tohoto roku jako součást českokrumlovského Folkového festivalu v září. Autorská soutěž se nekonala v Hostomicích, ale až koncem roku v Praze v Radiopaláci.

Výsledky:
• TRADIČNÍ COUNTRY
1. Taxmeni (Praha)
2. Volupsije (Jablonec nad Nisou)
3. Formani (Praha)


• MODERNÍ COUNTRY
1. neuděleno
2. Sepie (Praha)
3. Antares (Brno)

• ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY
• Fialový expres (Svitavy)
• Jaroslav Říha (Voraři Znojmo)
• Jiří Michálek

• TRADIČNÍ TRAMPSKÁ PÍSEŇ
1. neuděleno
2. Ariana (Praha) , Příboj (Brno)
3. Kamarádi Rokycany

• MODERNÍ TRAMPSKÁ PÍSEŇ
1. Rosa (Gottwaldov)
2. Toronto (Praha)
3. Krakatit (Ústí nad Labem)

• FOLK
1. Skupina Bohdana Mikoláška
2. Marsyas (Praha)
3. Blátotlačky (Praha)

• ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY
Berani (Praha)

• ČESTNÁ UZNÁNÍ POROTY
• Létavice (Český Krumlov)
• Bakaláři (České Budějovice)
• Los Gringos (Praha)
• Kominíčci (Uherské Hradiště)

• FOLKOVÁ AUTORSKÁ SOUTĚŽ
Přátelství - Bohdan Mikolášek

• TRAMPSKÁ AUTORSKÁ SOUTĚŽ
1. Kamarád - Jan Nedvěd
2. Rosa na kolejích - Wabi Daněk


Zdroje:
Literatura
Langer, M. J., Doležal I.(2001): Porta znamená brána ...i do nového století? Praha, Adonai s.r.o
archiv Sdružení Porta
archiv Občanského sdružení Porta
archiv Zdenka Schwagera
stránky www.porta-festival.cz