Literát

Úklid v suterénuMilí p?átelé, obsahem této knihy m?ly být p?vodn? jen texty mých písni?ek. Koho ale mohou zajímat samotné pís?ové texty? Málokdy jsem „zhudeb?oval“ hotové texty své nebo skute?ných básník?. Normáln? se nejd?ív písn? n?kde zpívají, nebo dnes vysílají, natá?ejí, prodávají a jinak downloadují. Kde se vezme v tom ?erném na bílém melodie, harmonie hudební – ta se spoluhrá?i i ta harmonie s publikem?

Literát

ilustrační fotoKdyž s jarem navrací se ptáci
když slunko sílí a energii vrací
kam oko dohlédne, zelenou se hýří
k životu budí se spící rytíři

Literát

ilustrační fotoJeště je brzy, nemáš na to věk
ještě je brzy, mi kdysi někdo řek,
na lásku a slzy

Literát

Ilustra?ní fotoOd za?átku roku už uplynulo osm týdn?. Za pár dní je tu b?ezen a s ním snad i o?ekávané, vytoužené jaro. P?esto mám ten sváte?ní ?as a p?elom roku stále v pam?ti. Už jsem kdysi n?kde zmi?oval, že mám takový sv?j zvyk, který se váže vždy k 31. prosincovému ve?eru. Tím zvykem je m?j pravidelný „poslední ohe? roku“. Asi už si nevzpomenu, kdy jsem s tím za?al. Z podzimu zakryji v?as své ohništ? chvojím, schovám suché d?íví. 

© 2018 Porta