Milníky Porty

ilustrační2004
PORTA Jihlava
Během roku se Jihlava postarala o rekonstrukci zázemí letního kina a Portě se dostalo nádherných prostor pro štáb, ale také pro hudebníky. Tohoto roku se obnovila tradice vystoupení poroty, kdy jsou při recitálu Petra Rímského přizváni ke společnému hraní moderátoři a za porotu se přidal Ota Maňák s nezapomenutelným Sumertime.

Milníky Porty

ilustrační2003 - 2006 Období dvou Port (Jihlava a Ústí nad Labem)
Plzeňská Porta se stěhuje do Jihlavy. Porta v Ústí se odehrává bez větších změn. Dochází k dalšímu propojování oblastních kol a začíná se hovořit o možné spolupráci obou Port.

Milníky Porty

Kapitán Kid2002
PORTA Plzeň
Už během roku se hovoří o uzavření výstaviště a konci Porty v Plzni a plný amfík s tím nic nenadělá. Průběh finále nezaznamenal letos větších změn. Opět se hrálo na hlavní scéně amfiteátru Výstaviště a třech scénách v jeho areálu. Srpnové povodně pak zkázu výstaviště dokonaly.

Milníky Porty

ilustra?ní2001
Tento rok se povedlo vybudovat širokou strukturu sout?že v celé republice a na Slovensku. Mimo západo?eského a jiho?eského kola se postupn? spojují i další kola a po?ádají se spole?n? jak pro Portu, tak pro Trampskou Portu.

Milníky Porty

ilustrační2000
PORTA Plzeň
V soutěži v krajích účinkuje přes 400 kapel i sólistů, počet postupujících do finále byl 42. Finále proběhlo ve dnech 5.7. - 8.7. na tradičních místech na Výstavišti Plzeň. Ani tentokráte nechybí vydatná bouřka.

Milníky Porty

ilustrační1999
PORTA Plzeň
Soutěže v oblastech se zúčastnilo 444 skupin a jednotlivců. Finále proběhlo opět v areálu Výstaviště. Tento rok finále přálo počasí a pršet začalo těsně po ukončení všech koncertů. 

Milníky Porty

ilustra?ní1998
PORTA Plze?
Základními koly prošlo více než 400 skupin a jednotlivc?. jiho?eské a západo?eské kolo bylo spole?né pro Trampskou Portu i Portu "bez p?ívlastku". Do finále bylo vybráno 45 sout?žících. Hrálo se op?t do noci a po ukon?ení hraní probíhaly country bály.

© 2018 Porta