Mažoretky - Letní slavnosti...chyť-te broukaá, chyť-te broukaá…
Dechovka loudí u čety mažoretek

nedělním náměstím Dvou svatých ševců
Děvčata svítí bílými sukénkami
a červenou uniformou armády
Mléko a Krev
uniformou pro jediný boj
kdy ruce vkládám za hlavu 
pro jediný boj
kdy muži podléhají bez reptání
a zemdleni
vstávají k novému životu
To všechno vědí tatíci
úsměvem pod vousy
to všechno vidí nadosah
v obráceném dalekohledu
To všechno vědí ženské
rovnajíce příbory k talířům
svátečního oběda
a s úsměvem Mony Lisy
lehounce poposedávají
okrajem zarudlého otomanu
To všechno ženy vidí ubíhat pozpátku
v pochroumaném dívčím krasohledu
Jen děti nevědí nic o zemdlenosti
dívají se dopředu i vzad současně
rámusí bez zábran svoji vlastní vřavu
jakoby každý den byl první
byl poslední
Jedinečný
To všechno vidím společně s ostatními
nedělním polednem promenádního koncertu
to všechno vím
v srpnovém parnu před bouří
Mažoretky blýskají lesklými hůlkami
podobny ročním hříbatům
s bílými podkolenkami
a já opouštím krásnou vyhlídku
kde lze zahlédnout údolí růžových vrchů
kde lze domýšlet
vlněním oblaků bílých sukének
kde lze tušit nejstarší mystéria Eleuzíny
Mystéria zrodu

Autor: Břetislav Kotyza