Dotýkání kameneDlaněmi dotýkám poselství kamene
přimykám ruce na skálu

když kdosi ve mně bez ustání
opalkem větve
úporně rýsuje svoji nahotu
Prsty své ruky přikládám na tepnu
zkamenělému životu 
když stopadesáté století
kdosi ve mně stále pochybuje
zda ještě cejchovat narudlou hlinkou
znamení rodu na skálu 
Aby si potvrdil své vlastnictví Já
aby si zúčtoval rok úspěšných lovů
aby si vymodlil ještě pár životů
Galerie obrazů jeskyně Altamira

Autor: Břetislav Kotyza