Základem zdravého včelího úlu je spolupráce všech ve včelím
společenství a důležitá je zejména péče pilných včeliček -
dělnic - o své potomstvo.
Právě tento aspekt se nám zalíbil na PORTĚ - pro její neúnavnou
péči o novou generaci začínajících hudebníků, kteří se
věnují české tvorbě.

Hledání talentů po celém území republiky
a následnou pomoc těm talentovaným a nejlepším pro jejich profesní
VZLET. Zároveň vytváření podmínek pro inspirativní setkání
začátečníků s úspěšnými hudebníky v přátelské, dalo by se
říci téměř rodinné, atmosféře PORTY v Řevnicích, nedaleko
našeho hlavního města.
Milí Porťáci, jste pro nás pilné včeličky, a protože my chceme,
aby včelstva byla zdravá, a věnujeme tomuto cíli nemalou péči,
byť je naše firma mladá a na počátku cesty, rozhodli jsme se s
vámi spojit a vaši myšlenku i celý 57 ročníků vytrvalý projekt,
podpořit.
Někdy stačí jen malé zrnko písku, aby se pohnula celá písečná
duna ...

Zaposlouchali jste se někdy do bzučení v úlu? A vnímáte jeho
pozitivní ladění, když je vše v pořádku a včelky nejsou rušeny
ve své ničím nenahraditelné a planetu obohacující práci?

Zvuk a sladěnost jednotlivých včelstev je jako krásný orchestr.
Díky vibraci včel můžeme jako lidé dokonce léčit své neduhy a
podporovat i svou imunitu v tzv. Apidomcích. Včely nám poskytují
mnoho úžasných darů - med, propolis, vosk, mateří kašičku a
vůbec to, že opylují květy v naší krásné zemi.

Jsme APIS INNOVATION ~ český "STARTUP" ~ a chceme, aby „včelí
orchestr" byl co nejzdravější a jeho tóny, se rozléhaly celou
naší krajinou.
Hledali jsme cesty, jak zastavit abnormální úhyn včelstev ve světě
a zejména u nás (jen za minulý rok zemřelo cca 50% včelstev).
Jednu z cest jsme našli.
Vznikl termosolární úl, který je patentovaným českým vynálezem a
umožňuje léčení včelstev bez používání chemických látek.
A protože víme, že PORTA má od svého vzniku k přírodě a jejím
hodnotám blízko, spojujeme se s vámi a vyzýváme vás ke spolupráci
při šíření naší šetrné patentované metody léčení včelstev.

Máme na festivalu stánek s Brontosaury a tak nás snadno najdete pro
osobní konzultace, na které se moc těšíme. Věříme, že i
portovní les, získá své pilné včelky pečovatelky 🐝

Přejeme si vrátit včelám potřebnou vitalitu a sílu, kterou jim
člověk svými postupy a často nesmyslnými zásahy do přírody a do
jejich společenství vzal.

My v APIS INNOVATION se snažíme jít co nejpřirozenější a
nejméně drastickou cestou v uzdravování včel. Naše metoda
léčení a eliminace parazita Varroa opravdu funguje. Je výsledkem
dlouholetého bádání našeho kolegy Romana Linharta, který životu
včel a zkoumání principů jejich chování věnoval hodně času a
napsal i dva knižní včelařské bestsellery:
„Myslet jako včela“
a „Včelařit jako včela“.
Popis principu je podrobněji vysvětlen zde: www.termosolarniul.cz
[1]

„Spolupráce je to co nás posouvá dopředu" a SPOLUPRÁCE je
základem pro každý dobrý počin. Včely toto vědí už po tisíce
let. A i když, každý někdy hrajeme na trochu jinou strunu, tak naše
přání je, abychom si společně zahráli krásnou píseň, plnou
lásky, radosti a pohody; v harmonické frekvenci a v souladu s
přírodou.

Také proto jsme se rozhodli vyhlásit pro rok 2024 soutěž o
nejlepší autorskou píseň, inspirovanou včelím společenstvím.
Její uzávěrka bude 31.května 2024 a výsledek soutěže bude
vyhlášen na 58. ročníku PORTA, zde, v Řevnicích u Prahy.
Více informací naleznete na webu www.porta-festival.cz [2]
(samostatná soutěž partnera festivalu)
a na našich stránkách www.termosolarniul.cz [1] a
www.vcelydofirem.cz [3]

Těšíme se, kam se naše spolupráce za ten celý rok ve vzájemné
podpoře posune.

Za APIS INNOVATION s.r.o. Tadeáš NOVÁČEK
GSM~tel: 721 822 482
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WEB: www.termosolarniul.cz [1] ; www.vcelydofirem.cz [3]

A trochu inspirace z včelí komunikace již nyní:
🐝
Věděli jste, že včela, která letí za potravou, má kmitovou
frekvenci kolem 250 za sekundu (250 Hz)?
Včela letící z pastvy má frekvenci poněkud nižší, asi 240 Hz. Je
to zřejmě dáno hmotností nákladu.
Bzukot podrážděné včely při bodnutí má frekvenci 285 Hz.
Trubci vydávají tón s kmitočtem 207 Hz.
Ten je nápadně hlubší než zvuk letu dělnic.
Dosud nespářená matka má tón a tedy i rychlost kmitání křídel
253 Hz.
Po oplození frekvence rychle klesá na hodnotu 226Hz.

Věděli jste, že
* jedna z prvních mincí na světě měla na sobě symbol včely?
* v medu jsou živé enzymy?
* při kontaktu s kovovou lžičkou tyto enzymy umírají? Nejlepší
způsob, jak jíst hodnotný med, je tedy použití dřevěné
vařečky, či skleněné lžičky (alt. plast).
* med obsahuje látku, která pomáhá vašemu mozku lépe pracovat?
* med je jednou ze vzácných potravin na zemi, která jediná dokáže
udržet lidský život?
* jedna lžíce medu stačí k udržení lidského života na 24 hodin?
* propolis, který včely produkují, je jedním z nejsilnějších
přírodních ANTIBIOTIK?
* med nemá datum spotřeby?
* těla velkých císařů byla pohřbena ve zlatých rakvích a pokryta
medem, aby se zabránilo hnilobě?

* VČELA žije méně než 40 dní ?
* VČELA navštíví nejméně 1000 květů a vyprodukuje méně než
lžičku medu?
Pro VČELU však představuje CELÝ ŽIVOT.

Links:
------
[1] http://www.termosolarniul.cz
[2] http://www.porta-festival.cz
[3] http://www.vcelydofirem.cz