Z oblastí
Rozhodn? v?bec nezávidím porot?, která v prvním sobotním odpoledni v b?eznu vybírala z dvacítky p?ihlášených sout?žících jiho?eského regionálního kola Porty, které se odehrávalo stejn? jako loni a p?edloni v Dom? d?tí a mládeže v Sob?slavi, ty nejlepší pro postup do finále. Bez nadsázky solidní úrove?, ale hlavn? ne?ekaná originalita projevu a doslova záplava autorských skladeb dokázaly porotc?m skute?n? zamotat hlavu.

Z oblastí
Dv? desítky hudebních formací letos projevily zájem zkusit své muzikantské št?stí v jiho?eském kole Porty 2010, které se koná stejn? jako loni v osv?d?eném prost?edí sob?slavského Domu d?tí a mládeže v sobotu šestého b?ezna od 14 h.

Z oblastí
Pavlův odchod bez návratu
Tragicky a naprosto nesmyslně byly v Českých Budějovicích v noci ze středy na čtvrtek 11.února 2010 ukončeny životy Pavla Malhockého a jeho ženy Jany. Tato ztráta je o to tragičtější a zbytečnější, že se nemusela stát, kdyby neselhala jak policie, tak celý místní systém. Kdyby bylo vyhověno Pavlovým žádostem o ochranu, mohl dneska s námi sedět ve své oblíbené hospůdce u sklenky vína, učit své žáky hře na kytaru, skládat další báječnou hudbu...