Z oblastí

PortyV Zaje?ov? prvním oblastním kolem za?íná 45. ro?ník Porty, který letos bude mít sv?j vrchol poslední ?ervnový víkend v ?evnicích. V tuto chvíli je do sout?že p?ihlášeno tém?? 50 sout?žících a každým dnem p?ibývají nové p?ihlášky.
Prohlédn?te si termíny a místa konání oblastních kol, t?eba vás n?který z nich zláká...

Z oblastí

Již se pomalu stalo tradicí, že po letním finále p?ichází podzimní Ozv?ny Porty. Ty letošní se uskute?nily v nov? otev?eném klubu Mlejn v Praze Stod?lkách. P?ed koncertem se sešla rada festivalu Porta, která se za zav?enými dve?mi radila, tak uvidíme co vyradila. Své trumfy p?edstavilo vedení Ústeckého festivalu, a že se trochu podobají t?m ?evnickým je asi dáno tím, že festival Porta je kompaktní celek.

Z oblastí
Vytrvalý liják nás v pátek provázel celou cestou z Prahy. Na Moravě se jeho vytrvalost změnila v občasné přeháňky. Zaplať bůh, že jsme vyhodili kotvu v Koryčanech. Sychravost počasí vystřídala vlídná hospůdka koryčanského Hipocentra, kde se páteční večer záhy proměnil ve vstupní sejšn Chřibsko-karpatské Porty. Spousta muzikantů z Brna a okolí, nechyběl ani Vojta Kiďák Tomáško. To jsme si "zabékali"! Někteří až do nového rána.

Z oblastí
V pražském finále oblastního kola ve Spolkovém domě (již druhým rokem zastupující a ne zcela ideální scénou za stodůlecký klub Mlejn, t. č. v rozsáhlé rekonstrukci) se sešlo 22. dubna 2010 čtrnáct finalistů vybraných necelý měsíc před tím ve třech předkolech. U zvukařského pultu seděl Pája Jindrák a za porotním stolem zpěvačky Jana Říšová a Marcela Voborská, publicisté Ivan Doležal a Miloš Keller a hudebník Milan Krbec. Sám pro sebe, jako nejeden další divák, jsem "porotoval" i já. A z mých poznámek vychází tato reportáž.

Z oblastí
Redakci ePortýra p?išla pozvánka táborník? z ch?ibsko-karpatské oblasti na jihovýchod? Moravy. Jirka Joke Drhlík píše: Kamarádky, kamarádi, p?íznivci trampské písni?ky, country, bluegrassu , folku, zkrátka krásné muziky, dovoluji si vás pozvat jménem po?adatel? na oblastní kolo Porty, které se koná v Kory?anech 15. kv?tna v areálu Hypocentra. Za?átek už ve 12.30 hod.