Nikdy jsem na oblastním kole Porty ve Svitavách nebyl, a přestože toto kolo není na portovní mapě nováčkem, byl jsem zvědav (hlavně profesně jakožto pořadatel jiného oblastního kola), jak se na východě Čech s touto akci pořadatelé popasují.

Do Svitav jsem přijel s dostatečnou časovou rezervou, takže jsem si mohl v klidu prohlédnout prostory, kde proběhlo portovní klání. Prostory Alternativního klubu TYJATR jsou velice útulné a příjemné prostředí ještě zdůraznila výzdoba, která se skládala ze svitavských, ale i plzeňských Portýrů z let minulých, které takto zpracovala Milada Bidmonová.

Ale teď již k soutěži. Přihlášeno bylo 16 soutěžících, ale z důvodu nemoci se dva z nich omluvili. Takže 14 soutěžících. Zahájení provedli žáci LŠU pod vedením Veroniky Plívové (jablko nepadlo daleko od stromu) Vlajkou, po které následovala Rosa na kolejích (jako pocta Wabimu Daňkovi) a Lucerna (jako pocta Mario Kučerovi), tedy vzpomínkou na osobnosti, které nás nedávno opustily.

Do porotních lavic zasedla porota ve složení Jiří Karas Pola (Poutníci), Stáňa Plívová, Miloš Dvořáček, MUDr. Dagmar Veselá a David Fiedler, takže odborníci na slovo vzatí. Zvláštností hodnocení poroty bylo její přímé hodnocení soutěžících po asi čtyřech soutěžních vystoupeních. Mám za to, že tento trend, který svého času zavedl Víťa Troníček na oblastním kole v Pardubicích, se čím dál více prosazuje. Určitě je toto hodnocení přínosem pro soutěžící, kteří mají možnost vyslechnout postřehy poroty k jejich vystoupení hned.

V polovině soutěžního klání vyhlásili pořadatelé přestávku, během které si mohli diváci i soutěžící, ale i porota odpočinout a občerstvit se. Zhruba po 20 minutách pokračovala soutěž dále. Po skončení soutěže se porota odebrala k vyhodnocení.

Bylo by nefér, kdybych se pouštěl do hodnocení jednotlivých soutěžících, protože od toho tu byla výše zmiňovaná porota. Moderátor Ondřej Komůrka byl přesný, výstižný a diváci se od něj dozvěděli všechny zásadní informace, které potřebovali. Zvukař Jindřich Halekal vládl svému zvukařskému řemeslu bravurně a z mého pohledu si na něj nemohl nikdo stěžovat.

Po vyhlášení výsledků proběhlo mini vystoupení poroty, a to Miloše Dvořáčka a Davida Fiedlera, kterým v některých písních zdárně sekundovala Stáňa Plívová. Zazněly písně z autorské dílny Miloše Dvořáčka a je krásné sledovat, s jakým nasazením a chutí Miloš Dvořáček s Davidem vystupuje. Super. Po jejich vystoupení se na pódiu představil hlavní host večera, skupina Poutníci, o kterých něco psát je jako nošení dříví do lesa. Ačkoliv Poutníci nehrají v sestavě, kterou si my dříve narození pamatujeme, přesto v jejich vystoupení zazněly písně jak starší, tak i z jejich současné autorské dílny.

Co říci závěrem. Krásné počasí nepřilákalo asi tolik diváků, kolik si zřejmě pořadatelé přáli, ale i tak lze hodnotit toto kolo jedním slovem pohoda. Velký dík patří organizátorům v čele se Střediskem kulturních služeb města Svitavy, dále Vladislavu Steinbaurovi, Stáně Plívové, Miladě Bidmonové, ale i dalším nejmenovaným, ale potřebným za perfektně zvládnutou akci. Díky.

Výsledky Oblastního kola Porty - Svitavy:

1. místo:

Jinotaj (Hradec Králové) - postup do finále Porty v Řevnicích

2. místo:

Choroši (Hostivice) - postup do semifinále Porty v Řevnicích

3. místo:

Veškerá úcta (Náklo)

Vítězem diváckého hlasování je skupina Jinotaj (Hradec Králové)

Porota doporučila následující skladby k zaslání do Folkparády ČRo Region:

Ashena - P. S.

Jinotaj - Vánoční

Adéla Václavová a Petr Kurečka - Němý poutník

Další ocenění poroty:

Cena za vokální projev: Petr Jurášek z kapely Talismann (Trutnov)

Cena za vokální projev - Sára Nová (Adamov)

Foto z loňského ročníku: Miroslav Vídeňský