ilustra?ní1996
Rok je d?ležitý ve vzájemném postavení obou festival?. Mezi po?adateli Trampské Porty a Porty došlo k urovnání spor? a n?která oblastní kola za?ala být po?ádána spole?n? pro oba festivaly.

PORTA Plzeň
V oblastních kolech byl opět patrný nárůst počtu soutěžících formací. Počet 390 soutěžících formací je zatím nejvyšší v celé historii Porty. Co se týče hostů se na dramaturgii podepsala kolize s festivalem Zahrada. Celé plzeňské finále provázel vytrvalý déšť a část koncertu se musela odehrát v náhradních prostorách pod střechou. 30. ročník Porty možná nebyl tak honosný jako oslavy výročí předešlých, ale nechybělo mnoho krásných vystoupení a navzdory počasí také dobrá nálada.

Výsledky
• FOLK
• Madalen (Zábřeh)

• TRAMPSKÁ PÍSEŇ
• Lístek (Praha)

• COUNTRY
• Reliéf (Praha)

• PÍSNIČKÁŘI
• Duo Pohled (Havlíčkův Brod)

• AUTORSKÁ PORTA
• Jehla - Ivo Cicvárek

• OCENĚNÍ POROTY
• Čhave Jilestar (Bohumín)
• Grassband (České Budějovice)
• Povodeň (Uherské Hradiště)
• Trepka (Nejdek)

Trampská Porta
Výsledky
• Interpretační porta
• Auris Praha
• Autorská porta
• Duo Neférovka a J.Vohaňka
• Divácká porta
• Čtyřlístek
• Porta klasiků
• Monsun Brno
• Miss Trampské Porty 96
• Radka Fišarová (Auris Praha)


Zdroje:
Literatura
Langer, M. J., Doležal I.(2001): Porta znamená brána ...i do nového století? Praha, Adonai s.r.o
archiv Sdružení Porta
archiv Občanského sdružení Porta
archiv Zdenka Schwagera
stránky www.porta-festival.cz