ilustra?ní1995
PORTA Plze?
Dochází k posunutí termínu festivalu Zahrada (pod vedením bývalého dramaturga Porty Michala Kone?ného). Na tuto zm?nu termínu nereagovali ú?inkující ani diváci pozitivn?. Kde byla tehdy chyba, dnes už nikdo nezjistí a panují zde r?zné názory, ale žánru "naší " muziky to jist? neprosp?lo.

Tato Porta zaznamenala rekordní počet zájmu ze strany hudebních souborů. Bylo jich cca 370 ze kterých bylo na doporučení porot vybráno 36. Přichází návrat do Plzně, tentokráte ne do Lochotína, ale na Plzeňské Výstaviště, které na pár let poskytlo Portě útočiště. Hlavní scénou byl amfiteátr Výstaviště. V areálu se nacházely další 3 scény na kterých probíhaly recitály. Po skončení hlavního večerního programu probíhaly noční country bály. Po ukončení finále se opět konala valná hromada Sdružení Porty, na které se dosavadní předseda sdružení vzdal funkce a zvolen byl Peter Stuchlík.

Výsledky
• FOLK
• Spolu od sebe (Cheb)

• TRAMPSKÁ PÍSEŇ
• Puška Family (Praha)

• COUNTRY
• Madalen (Zábřeh)
• Freegrass (Pardubice)
• M.O.C. (Brno)

• CENA POROTY
• Čhave Jilestar

• UZNÁNÍ POROTY
• Náhoda (Praha)
• Starý mlejn (Ostrava)
• Brzdaři (Olomouc)
• Jaroslav Kužela (Žízeň)
• Karel Slavík (Bez not)

Trampská Porta
Výsledky
• Interpretační porta
• Čtyřlístek Teplice

• Autorská porta
• Ozvena Senica

• Divácká porta
• Auris Praha

• Miss Trampské Porty 95
• Soňa Kočandrlová (Fregata Plzeň)


Zdroje:
Literatura
Langer, M. J., Doležal I.(2001): Porta znamená brána ...i do nového století? Praha, Adonai s.r.o
archiv Sdružení Porta
archiv Občanského sdružení Porta
archiv Zdenka Schwagera
stránky www.porta-festival.cz