ilustrační1993
PORTA Brno
Minulý ročník opět skončil finančním schodkem a tudíž bylo nutné o jeho uskutečnění jednat už po ukončení ročníku předchozího. Sdružení Porta touto dobu nebylo v příznivé finanční situaci a stálo před rozhodnutím vyhlásit bankrot. 

Na zasedání Rady sdružení bylo rozhodnuto o volbě nového předsedy sdružení, kterým se stal František Linhárek  (producent a dlouholetý člen skupiny Poutníci), zároveň bylo rozhodnuto o přestěhování sekretariátu sdružení do Brna. Nový předseda působil ve své funkci velmi krátce a proto ještě před uskutečněním finále byl novým předsedou zvolen Petr "Balík" Vohnout. Oblastní kola tohoto roku byla přejmenována na základní kola. Systém základních a osmi regionálních kol prošlo více než 1700 muzikantů a do finále jich postoupilo 47. Zájem soutěžících o Portu byl, ale horší to bylo se zájmem diváků. Na konci finále valná hromada členů Sdružení Porta odhlasovala další stěhování.

Výsledky
• FOLK
• Spolektiv (České Budějovice)

• TRAMPSKÁ PÍSEŇ
• F.T. Prim (Brno)

• COUNTRY
• Nová sekce (Praha)
• PÍSNIČKÁŘI
• Standa Kahuda (České Budějovice)

• AUTORSKÁ PORTA
• Píseň o spánku - Dan Holk a Jan Nedvěd ml.

• ČESTNÁ UZNÁNÍ POROTY
• Trdlo (Pardubice)
• Minehava (Praha)
• Madalen (Bohuslavice)
• Jiří Mašek - píseň Host

Trampská Porta
Výsledky
• Interpretační porta
• Tramp evergreen band Brno
• Autorská porta
• Ozvena Senica
• Divácká porta
• Auris Praha
• Miss Trampské Porty 94
• Marta Sládková (Pinďa, Rosa Litomysl)


Zdroje:
Literatura
Langer, M. J., Doležal I.(2001): Porta znamená brána ...i do nového století? Praha, Adonai s.r.o
archiv Sdružení Porta
archiv Občanského sdružení Porta
archiv Zdenka Schwagera
stránky www.porta-festival.cz