sekvoj1992
PORTA Olomouc
Došlo k p?esunu Porty z legendární Plzn? a pro "pravou" Portu za?íná druhé období st?hování. Zájem o po?ádání Porty mají v Olomouci a Brn?. Rozhodnutí zní letos Olomouc a p?íští rok Brno. Toto období je charakteristické ?astými zm?nami ve vedení Sdružení Porty, které potrvají ješt? n?kolik dalších let a festivalu nep?inesou p?íliš dobrého.

Dramaturgie se opět změnila a soutěžní vystoupení se prolínala s vystoupením hostů. Tento model se odehrává i na současných ročnících. Samostatný koncert měla pouze autorská Porta. Finálové dění se odehrávalo v letním kině a v krytých prostorách. Stejně tak jako loňský rok se projevil pokles návštěvnosti, Portu vidělo 9000 diváků.

Výsledky
• INTERPRETAČNÍ PORTY
• Maskara (Brno)
• Jen tak (Liberec)
• AUTORSKÁ PORTA
• Doma v pokoji - Pavel Lipták
• ZLATÁ PORTA
• Klíč (Praha)
• INTERPRETAČNÍ PORTA
• Náplava (Ústí nad Labem)
• AUTORSKÁ PORTA
• Trepka (Nejdek)
• DIVÁCKÁ PORTA
• Ozvena (Senica)

 Ústí nad Labem
Ústecká Interporta se rozhoduje zaměnit předponu inter za přídavné jméno Trampská. Ne snad proto, že by na festivalu zněly výhradně písně trampského žánru, ale proto, že trampové jsou v převážné většině jeho pořadateli. I na Ústecké Portě byl patrný pokles návštěvnosti oproti prvnímu ročníku. Program shlédlo dle dostupných zdrojů      asi 300 platících diváků.

Výsledky
• Interpretační porta
• Sekvoj Praha

• Autorská porta
• Talizman Spišká Nová Ves

• Divácká porta
• Náplava Ústí nad Labem
• Miss Trampské Porty 92
• Lenka Davidová (Prťa, F.T.Prim Brno)Zdroje:
Literatura
Langer, M. J., Doležal I.(2001): Porta znamená brána ...i do nového století? Praha, Adonai s.r.o
archiv Sdružení Porta
archiv Občanského sdružení Porta
archiv Zdenka Schwagera
stránky www.porta-festival.cz