Nezmaři1982
Oslava patnáctých narozenin Porty byla dle reakcí vydařená a proto nedošlo tento rok k významnějším změnám. Jedinou změnou byl vznik Otevřené scény U Sudu za mostem výstaviště. Program na této scéně byl z velké části improvizovaný, sestavovaný z nejoblíbenějších skupin minulého dne. 

Během finále vznikla v zadní části výstaviště obrazová galerie návštěvníků kreslená křídou na chodníky. Přenosový vůz Čs. rozhlasu se tento rok nastěhoval přímo do areálu výstaviště. V tomto roce natočil Supraphon živou dlouhohrající desku Porta 82. Do autorské soutěže zaslalo 122 autorů 260 písniček. Na nedělní Dvoraně se těsnalo více než 10000 lidí.

Výsledky:
• INTERPRETAČNÍ PORTY
• Poutníci (Brno)
• Newyjou (Praha)
• Nerez (Praha)
• Bluesberry (Praha)
• Č.p. 8 (Karlovy Vary)
• Plíharmonie (Olomouc)

• MALÉ PORTY
• Chomouti
• Nezmaři
• P.A. Douši
• Sem tam

• ZELENÉ PORTY
• 2+10
• Ženáči
• ZLATÁ PORTA
• Ing. Miroslav Černý

• AUTORSKÉ PORTY
• Cikánská balada - Ivo Jahelka
• Fotky - Wabi Daněk
• Přiznání - Lída Vondráková
• Panenka - Robert Křesťan


Zdroje:
Literatura
Langer, M. J., Doležal I.(2001): Porta znamená brána ...i do nového století? Praha, Adonai s.r.o
archiv Sdružení Porta
archiv Občanského sdružení Porta
archiv Zdenka Schwagera
stránky www.porta-festival.cz