Vojta Kiďák TomáškoPlzeňské Porty
K patnáctým narozeninám čekal Portu hezký dárek a po období střídání českých a moravských měst jako míst pro finále přišla éra plzeňská. To už měl festival novou generaci obětavých porťáků, kteří jej tvořili nejméně se stejným zaujetím jako jeho otcové. Nicméně, kdesi v zákulisí partajních a svazáckých výborů bděli pověření soudruzi nad jeho ideovou čistotou.

1981
Tohoto roku musela některá oblastní kola pro velký zájem soutěžících pořádat ještě tzv. předkola, ze kterých postupovali nejlepší do krajských kol. Celkem soutěžilo 230 soutěžících, které vidělo přes 8000 diváků. Plzeňské podmínky byly pro pořádání Porty takřka ideální. Na plzeňském výstavišti našla Porta dobré zázemí a amfiteátr s kapacitou 2500 diváků (později se ukázalo, že se jich tam vejde 3x tolik) a několika dalšími krytými i otevřenými scénami nabízeli úžasné zázemí, na které Porta dlouho čekala. Po několika letech se portovní muzicírování vrátilo tam, kde je mu nejlépe - do přírody, pod širou oblohu. V souvislosti se změnou místa došlo i k dalším úpravám dramaturgického modelu finále, a kdy se počet večerů věnovaný interpretační soutěži snížil na dva a na uvolněný první večer byla zařazena autorská soutěž. Mimo muzicírováni byla připravena výstava 15 let Porty a komponované pořady Snídaně v modré trávě. Závěrečný koncert shlédlo více než 7000 diváků.

Výsledky:
• INTERPRETAČNÍ PORTY
• Průdušky
• Plíharmonyje
• Popelky
• Hop Trop
• Cop
• Bratři Ebenové

• MALÉ PORTY
• Heuréka
• Sebranka
• Kanafas
• Bluegrass Nova
• Poutníci Brno

• ZLATÉ PORTY
• Milan Rambousek
• Vojta Kiďák Tomáško
• Příboj

• AUTORSKÉ PORTY
• Ročník 47 - Wabi Daněk
• Stýskání - Marek Eben
• 'Jenom tak - Vojta Kiďák Tomáško

• ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY
Dívce v mercedesu - Wabi Daněk


Zdroje:
Literatura
Langer, M. J., Doležal I.(2001): Porta znamená brána ...i do nového století? Praha, Adonai s.r.o
archiv Sdružení Porta
archiv Občanského sdružení Porta
archiv Zdenka Schwagera
stránky www.porta-festival.cz