Doporučujeme

Zuzana HomolováNeprávem trochu opomíjené první album Zuzany Homolové a studiové skupiny Dobrá úroda vyšlo v přelomovém roce 1989, a bylo tak odsunuto vydavatelskou explozí z archivů a zakázaných děl. Album Čas odchádza z domu vzniklo ve studiu Vladimíra Merty, jenž spolu s Janem Hrubým výrazně ovlivnil i zvuk nahrávky. 

Doporučujeme

ListíPublikace je v?nována jedné z nejvýznamn?jších osobností ?eské kultury, folkové písni?ká?ce Dagmar Vo?kové. Autorský soubor jejích pís?ových text? je doprovázen básn?mi a kresbami, které vycházejí v?bec poprvé, a p?edstavují tedy i jiné um?lecké aktivity této autorky.