Vážení p?átelé, kolegové, partne?i,
už dva roky mám možnost prezentovat hudbu stylu folk a country a žánr? p?íbuzných v ?eském rozhlase v ?eských Bud?jovicích na frekvenci 106,4 FM v premié?e vždy v sobotu ve 13:30 a v repríze v úterý v 8:00. Délka po?adu 25 minut.

Jako aktivní hudebník ve své kapele Pavlína Jíšová a přátelé cestuji často po republice a jsem v kontaktu s kolegy profesionály i amatérskými tělesy. Tito muzikanti mě zásobují svými hudebními počiny na CD nosičích a informacemi, co udělali v poslední době nového. Občas přijdou přímo i do studia živě předtočit pořad, protože se mohou touto formou prezentovat. Český rozhlas v Českých Budějovicích má ve svých prostorách k dispozici skvělé hudební studio, které slouží i jako koncertní sál.
Pro zajímavost - byla v něm natočena gramofonová deska Karla Plíhala a kromě jiných i deska skupiny AG Flek. Zkrátka v tomto studiu vládne duch našich hudebních praporů! Od letošního roku se toto studio rozezní živými koncerty. Od ledna do května a od září do prosince přijedou zahrát kapely a sólisté. Český rozhlas nabídl prostory, ozvučení a propagaci formou reklamních spotů, koncerty navíc budou natočeny a mohou se zařadit různou formou do vysílání. Přítomna bude i českobudějovická televize GIMI. Využije kvalitní zvukový záznam a doplní ho obrázky z několika kamer. Výsledek taktéž může zařadit do svého vysílání. Budou přítomni i diváci. Vstupné se neplatí, takže muzikanti nemohou počítat s žádným proplácením nákladů. Jako odměna jim poslouží audiovizuální záznam koncertu a jeho propagace v jihočeských médiích. Publikum se dozví o koncertech upoutávkami z rozhlasu, z televize Gimi a z tisku. Tedy žádné plakáty a plakátovací plochy, které představují nemalé náklady. Na jaké kapely se zatím můžete těšit?
Čtvrtek 28.ledna Monogram, čtvrtek 25.února Pavlína Jíšová a přátelé, pondělí 29.března Epy de Mye, čtvrtek 29.dubna Sem Tam, čtvrtek 27.května Bárka. Další volné termíny jsou čtvrtek 30.září, středa 27.října, čtvrtek 25.listopadu a čtvrtek 16. prosince.
Tak věřím, že se povědomí o koncertech brzy rozšíří, že budou hojně navštěvovány a že budete mít možnost říct, byli jsme při tom! Tak jako já.
Vaše Pavlína Jíšová