Country Radio
Country radio

Hlavním mediálním partnerem Porty 2016 je spolu s Českým rozhlasem opět Country Radio. Na vlnách rádia se tedy budou jeho posluchači setkávat s hosty jubilejního padesátého ročníku Porty a v tradičních  pořadech  „Porta na Country Radiu“ se dozví vše o hostech festivalu, o soutěži a o všem, co Porta letos pro své příznivce připravila. V ePortýru se naopak příznivci Porty budou moci seznámit se vším zajímavým, co se týká Country rádia.

Proglas

ProglasNabízíme vám další informace o p?ipravovaných tématech hudebního po?adu Jak se vám líbí. Jednotlivá vydání trvají 45 minut a za?ínají v 19.15 (od pond?lí do pátku), resp. v 15 hodin (v sobotu). O prázdninách za?azujeme navíc každou st?edu od 16.00 pozvánku na zajímavý hudební festival.