Z dětství si pamatuji písničku „Přejdi Jordán…“ a její velice emotivní a působivý text, než ji soudruzi umístili na černou listinu a slehla se po ní zem. Od té doby si nosím představu, že Jordán je nádherná, mohutná řeka, a proto jedním z mnoha míst, která jsem v Jordánsku chtěla vidět na vlastní oči, byl právě Jordán.

Z Ammanu je to autem asi hodinku jízdy, na rozsáhlém parkovišti se přesedá do klimatizovaného autobusu a s průvodcem vyjíždíme vstříc poznání. Silnice je velmi pěkná, vine se vyprahlou náhorní plošinou. Pozornost upoutají stavby tří nových chrámů, tří různých náboženství, v dostatečné vzdálenosti od sebe. Čtvrtý chrám, řecký, honosící se zářícími zlatými kupolemi, se tyčí přímo u vstupu ke svaté řece. Samotná „řeka“ mě velice zklamala a pohled na ni naprosto zbortil z dětství živené představy. Šedozelená říčka, zhruba velikosti Botiče, kvůli zavlažování a tím odebírání vody podél toku se krčila v zarostlých březích. To ale nic neubíralo na její posvátnosti. Vystavěné svatyně a schodiště až k vodě na obou březích přitahuje turisty, věřící i nevěřící, konají se zde bohoslužby, křty, lidé si nabírají vodu do lahviček, omývají si s ní obličej, ruce i nohy. Všichni se chovají tiše, s úctou a je tu božský klid. A je jedno, zda jste na straně jordánské, či palestinské.

Další část cesty, naštěstí krytá dřevěnými přístřešky, se v pětačtyřicetistupňovém vedru zdála nekonečnou. Na jejím konci, pod velkými pergolami, byla výstava starých svatých obrazů i nových plánů, jak by toto místo mělo v budoucnu vypadat. Nalézali jsme se na nejníže položeném místě na světě, kde je skrytý pramen, uprostřed bahniska, staveniště a rýsující se budoucí stavby. Bude zde jezírko, nad ním velká svatyně a mohutné schodiště ke svatému místu. Je vyhledáváno věřícími i turisty a na místě zjistíte, že nikoli v Jordánu, ale právě zde byl Ježíš pokřtěn Janem Křtitelem.

Přes všechny útrapy z rozžhavené cesty, přes tristní pohled na staveniště, přesto, že nejsem stoupencem jakéhokoli náboženství, musím přiznat, že energie tohoto místa mě silně ovlivnila.

Řeka Jordán

Tři chrámy, tři náboženství