Petr BendeVe čtvrtém díle pořadu, který je věnován Portám minulým i budoucím a jeho Českému národnímu finále, bude odpovídat nejen na otázky týkající se Porty Petr Bende.
Petr patří nejen k mladší portovní generaci, ale i k těm, kteří se žánrově trochu vymykají ortodoxním představám, co má znít na Portě. Toto žánrové dogma  ale již dávno neplatí a i když Porta není festivalem multižánrovým, tak České národní finále v Řevnicích je v posledních letech mnohem rozmanitější, co se hudby i interpretů týká.


Z  mladší generace se zde objevují Tomáš Klus, Reliéf, Pětník, byli zde i Xindl X, Epy de Mye, Nestíháme, Načas, P.R.S.T., Alibaba, Martin  Rous a další  skupiny a zpěváci.
Host pořadu Porta na Country rádiu Petr Bende se představí na Portě v Řevnicích v neděli, 26.6. kde vystoupí kromě svého vystoupení také  v oblíbené Hodině H.

Porta na Country rádiu - 14.6., 16:00
Vstupenky v předprodeji ubývají…