Z historie trampingu

Trampská expozice...leč jihočeský tramping nebude zapomenut.

Ať už je pohled veřejnosti na tramping jakýkoliv, je to bez debaty fenomén, který nemá jinde na světě obdoby. Svou filosofií, která je postavená na volnosti a svobodě a v předchozích časech i na jakési formě politického protestu, znamenal pro totalitní režimy i jistou hrozbu. Navíc trampové vždy nekompromisně odmítali (i za cenu ztráty nabízených výhod) jakoukoliv oficiální podřízenost a organizovanost.

Za více než devět desítek let tohoto neformálního specifického hnutí romantiků, které nevymazala ani nastupující komerční vlna, popsal tramping hezkých pár stránek historie. Z trampských řad vyšly mnohé známé osobnosti kulturního i sportovního světa, v tomto prostředí vzníkala i literární a umělecká díla.

Strana 2 z 2