V prvním měsíci nového roku se v nabídce nakladatelství „E-knihy jedou“ objevil titul Když andělům chybí křídla, jehož autorka Hanka Hosnedlová byla dlouholetou redaktorkou Portýra a dodnes je mimo jiné naší stálou dopisovatelkou.

Jedná se v podstatě o reedici papírového vydání této povídkové knihy, která byla krátce po vytištění v roce 2007 rozebrána, a třebaže byl ze strany čtenářů i pokračující zájem, nikdy nebyl realizován její dotisk. Teprve nyní elektronická forma dala povídkovému sborníku opětně šanci dostat se znovu mezi čtenáře, a to na www.eknihyjedou.cz.

Navzdory uplynulým rokům čas nijak neubral z aktuálnosti témat a naléhavosti obsahové výpovědi zařazených povídkových příběhů. Ve všech patnácti povídkách jsou hlavními postavami lidé z masa a kostí, lidé chybující i zkoušení, lidé, které běžně denně potkáváme na ulici… Každý z jejich delších či kratších příběhů je něčím poznamenán - dobou, pokřivenou dopady minulosti, nepřízní osudu, osobními životními problémy, které jejich ústřední hrdinové a hrdinky nedokázali včas a správně řešit. Průběh děje však testuje i jejich osobní lidské kvality a žebříček prioritních životních hodnot, jakož i schopnost přijímat změny a správně na ně reagovat. Nit vyprávění nepostrádá napětí ani nečekané či dokonce překvapivé vyvrcholení a pro čtenáře mnohdy i připomínku něčeho blízkého, na co se nedá zapomenout.