Rozhovory

Kieslowski KIESLOWSKI je nový projekt hudebníka známého jako DKP, který p?sobil v kapelách Bez pe?í a Houpací kon? a také je ?lenem doprovodné kapely Xaviera Baumaxy. S pianistkou Marií Kieslowski tvo?í duo, které sází na intimitu a syrovost základního akustického zvuku kytary, piana a kontrastu dvou barevn? výrazných hlas?. Album Tiché lásky je k?ehkou, intimní výpov?dí o láskách, které držíme hluboko uvnit?. Vše je zabaleno do výrazných melodií s poetickými a up?ímnými texty - Kieslowski je láska na celý život.