Podorlické primární kolo se m?že oprávn?n? chlubit tradi?n? velkou pé?í po?adatel? o organizaci a propagaci a také kvalitou sout?žících. Ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí bylo ve 13.00 hod. zahájeno letošní sout?žní klání.

Na stylově upravenou scénu uvedl moderátor František Mifek (ČRo) prvního soutěžícího, skupinu Chvíle z Hronova. Tato mladá skupina s trampským repertoárem mě zaujala snahou o dobré aranže, ale instrumentálně i vokálně mají ještě co zlepšovat stejně tak, jako další skupina Šakali z Olomouce. Ani další dva sólisté, Jakub NavrátilL z Velkého Poříčí a Vít Procházka z Pardubic se svým výkonem nepřiblížili těm nejlepším, i když druhý jmenovaný zachraňoval vlastní tvorbu sólovým vystoupením, když se mu den před soutěží rozpadla jeho skupina Nevíme nic. Z Pardubic přijela i další country skupina Country Colaps. Při jejich vystoupení, pokud se zpěvákům podařilo sjednotit frázování, mohl posluchač slyšet příjemnou barvu jejich vokálu. Nadšení pro muziku u nich bohužel zatím převládlo nad výsledným výkonem. Další skupinou byla již několik let soutěžící, téměř rodinná kapela Veneband z Litomyšle. Oproti minulým letům letos přizvali kamarádku Viktorii Dostálovou obohacující zvuk skupiny zpěvem a rytmickými nástroji. Aranže jejich písní byly skvěle propracované. V písních Jany Věnečkové mě u tak mladé autorky (15 let) zaujaly překvapivě dobré texty. Třešničkou na dortu bylo i chování celého souboru na jevišti, které mnohé skupiny podceňují, ale které dotváří příjemný celkový dojem pro diváky. První polovinu soutěže ukončil písničkář Miloš Volf z Rychnova n/Kněžnou. U jeho textů jsem postrádal jakousi zkratku s vyústěním do pointy písně. Rovněž intonace ve vyšších polohách nebyla nejlepší.

Druhou část soutěže zahájila pardubická skupina Gloriet vcelku s dobrým instrumentálním výkonem. Pokud chce skupina pomýšlet na vyšší příčky, tak musí ještě zapracovat na zlepšení svého pěveckého výkonu. Svým vystoupením zaujal i Jarda Čížek z Českého Meziříčí. Dobře zvládnutá hra na kytaru a zpěvákovo charisma jsou jeho hlavními předpoklady pro získání posluchačů. Přerovská trampfolková kapela Špunt nenechala nikoho na pochybách, že bude jedním z favoritů soutěže. Její perfektní ladění a barva hlasů ve vokálech spolu s výslovností, frázováním a dynamikou způsobila, že přítomní diváci jí doslova hltali. Na vlně divácké euforie se mohla svézt následně i písničkářka Jana Štěpánková z Hradce Králové se svým příjemným altem. Překážkou jí ale byla ne právě nejlepší intonace spolu s rozladěnou kytarou. Po Janě Štěpánkové se s nadšením a vervou představila hradecká bluegrassová skupina Blue Hat. Nastoupila ve stylově modrých kloboucích s propracovanou hrou a zpěvem na jeden mikrofon. Jejich zpěvák Adam Šic měl právě tu správnou barvu hlasu pro bluegrassové písně. Celkově příznivý výsledný dojem se někdy ztrácel v křečovitě hraných sólech a u jejich vystoupení mi chyběl ten správný bluegrassový drive. Další soutěžící, vícežánrová skupina Kamion z Hronova datuje své začátky do 80. let, aby se po dvacetileté odmlce znovu pokusila získat přízeň posluchačů. O tom, že jde správnou cestou jí potvrdilo její vítězství v divácké soutěži. Stejně tak i Duo Talisman z Opočna se velice dobře poslouchalo. Celý soutěžní koncert uzavřela folková skupina Hluboké nedorozumění z Čech s novou zpěvačkou Márií Krskovou - Chrenkovou. Jejich píseň Natržená si vydobyla cenu poroty za pokus o humor.

Dramatugii celé soutěže připravil jeden z hlavních pořadatelů, Ivan Němec, který kolem sebe za ta léta společně s manželkou Lídou vytvořili správnou partu spolupořadatelů a účinkujících (moderátor, porota). Soutěžící zpívali čtyři písně, z nichž první nebyla hodnocena a byla určena hlavně pro zvukaře Karla Toupala s Helenkou, kteří se s přehledem a rychlostí vypořádali s nazvučením právě uváděného soutěžícího. Dobrým nápadem byla i nová putovní plastika podorlického kola Porty. Z celého prostředí pak na vás dýchla ta pravá kamarádská atmosféra. U hlavních pořadatelů byla cítit i trocha nostalgie z jejich, doufám, že jen ukvapeného rozhodnutí o ukončení svých aktivit v pořádání dalších ročníků. Přejme tedy podorlickému kolu stejně dobré a zanícené pořadatele i v příštích ročnících Porty.

Celý průběh soutěže pečlivě sledovala porota ve složení: Luboš Stráník (předseda poroty) Miloslav Feltl, Vít Troníček (Marien), Dagmar Zemánková (hudební pedagog) a Petr Novotný (hudební dramaturg a režisér). O kvalitě soutěžících svědčil i velice těsný výsledek hlasování poroty v interpretační soutěži.

Hostem večera byla pardubická skupina MARIEN. V průběhu jejího velice příjemného vystoupení byli postupně zváni na podium postupující do semifinále Autorské Porty v Ústí n/Lab., vítězové interpretační soutěže, kteří postupují do finále a semifinále Porty v Řevnicích a též další soutěžící k převzetí zvláštního ocenění poroty.

A na závěr se podívejte na přehled výsledků, jak to vše dopadlo.

interpretační soutěž:

1. postup do finále v Řevnicích - Špunt Přerov

2. postup do semifinále v Řevnicích - Věneband Litomyšl

3. Hluboké nedorozumění Čechy

Autorská Porta:

1. Žár z uhlíků - Jana Věnečková (Věneband)

2. Přání - hudba Ivan Nussbaum, text Jaroslava Ludvová, (Špunt)

Divácká soutěž:

1. Kamion - Hronov

2. Talisman - Opočno

3. Chvíle - Hronov

Zvláštní ceny poroty obdržely Jana Věnečková (Věneband) za přesvědčivý interpretační výkon a skupina Hluboké nedorozumění za pokus o humor v písni Natržená.

postřehy si pečlivě pro vás zaznamenal

Václav Křemen - Vyhlídka