Marie Havlová & Milan KrejsaSjednocená Porta

2007
Během podzimu 2006 dochází k volbám ve Sdružení Porta. Dosavadní předseda Josef Pecl není zvolen a je vyzván novým vedením k předání všech potřebných náležitostí. Díky velmi špatné komunikaci a složité situaci to ale vypadá tak, že Porta 2007 je ohrožena.

Aby bylo možné situaci zachránit je založeno nové Občanské sdružení Porta, jehož předsedkyní se stává A. Roytová a rozbíhá se snaha o záchranu letošního finále Porty. Tohoto roku dochází k dohodě s pořadatelem Trampské Porty v Ústí nad Labem, Českou tábornickou unií a Sdružení Porta, což znamená, že obě Porty se spojují a začíná se připravovat postupné sjednocení dosud soupeřících festivalů. Díky ochotě vedení O.s. Porta propůjčit pořadatelům v Ústí nad Labem název festivalu a všechny záležitosti s tím spojené, probíhá v Jihlavě České národní finále Porty jehož vítězové postupují do Mezinárodního finále Porty v Ústí nad Labem.

České národní finále Porty - Jihlava
Díky nedořešeným finančním otázkám bývalého pořadatele, bylo uspořádání tohoto ročníku velmi problematické. Pořadatelem tohoto ročníku se stalo nově vzniklé O.S. Porta se sídlem v Českých Budějovicích. Rada festivalu pracovala v obměněném složení a byla vidět obrovská snaha pořadatelů zabezpečit finále i když chyběli pořadatelé, materiální zabezpečení a v neposlední řadě peníze. Díky neochotě bývalého vedení ke komunikaci a složité vyjednávací pozici kterou Porta v Jihlavě měla, začalo se připravovat nouzové řešení jak nepřetrhnout dlouhý řetěz konání finále a toto finále uspořádat.

Výsledky
• Postup do Mezinárodního finále Porty v Ústí nad Labem :
• Epy de Mye, Martin Rous, Nestíháme, Bodlo, Quanti minoris
• Postup do semifinále v Ústí nad Labem:
• Berušky, duo Passage, Bob a Bobci, Hromosvod
• Diváckou Portu získali:
• Nestíháme, 4zdi, Bodlo


Mezinárodní finále Porty - Ústi nad Labem
Výsledky
• Interpretační porty:
• Bob a Bobci (Hrob)
• Martin Rous (Praha)
• Epy de Mye (České Budějovice)
• Divácká Porta:
• Bob a Bobci (Hrob)
• Ústecký stříbrňák (za přínos trampské písni)
• Bob a Bobci (Hrob)

• Autorská Porta
• Blanka Prudilová - skupina Pupkáči (Lipník nad Bečvou)za píseň "Cyklistická"
• Marie Havlová & Milan Krejsa (Duchcov)za píseň "Barvy kamenů"
Zdroje:
Literatura
Langer, M. J., Doležal I.(2001): Porta znamená brána ...i do nového století? Praha, Adonai s.r.o
archiv Sdružení Porta
archiv Občanského sdružení Porta
archiv Zdenka Schwagera
stránky www.porta-festival.cz