klí?1988
Tento rok byla stanovena další zm?na sout?žního ?ádu týkající se hlavn? autorské sout?že. Hlavní zm?nou bylo omezení maximálního možného po?tu odevzdaných písní na dv?. Díky tomu odevzdalo 105 autor? 210 písní. V interpreta?ní sout?ži postoupilo z oblastních do krajských kol 131 sout?žících z nichž se 24 probojovalo do finále.

Na Lochotíně v Plzni se tísní přes 30 000 lidí. Tento rok bylo Supraphonem zhruba měsíc před konáním finále nahráno album Porta 88, které vznikalo na základě výběru v krajských kolech.

Výsledky:
• INTERPRETAČNÍ PORTY
• Někde jinde (Gottwaldov)
• Folk-lór (Olomouc)
• Duel (Jablonec nad Nisou)
• Tyrkys (Ostrava)
• Damijan (Olomouc)
• Střepy (Jihlava)

• AUTORSKÉ PORTY
• Křídla a kopyta - Petr Rímský
• Konvička - Jaroslav Matějů a Josef Štross
• Bráchovi - Roman Horký

• DIVÁCKÉ HLASOVÁNÍ
• Skupiny:
1. Klíč
2. Cop
3. Kamelot
• Píseň: Jen tak dál - Vojta Kiďák Tomáško
• Osobnost Porty 88: Kapitán Kid

• ČESTNÁ UZNÁNÍ POROTY
• Jaromír Joo
• Milivoj Hanslian (Blues Harp)


Zdroje:
Literatura
Langer, M. J., Doležal I.(2001): Porta znamená brána ...i do nového století? Praha, Adonai s.r.o
archiv Sdružení Porta
archiv Občanského sdružení Porta
archiv Zdenka Schwagera
stránky www.porta-festival.cz