ilustra?ní1984
Lo?ského roku se osv?d?il model oblastních postupových kol a úrove? postupujících se zvedla. Autorská sout?ž zaznamenala další rekord kdy více než 200 autor? p?ihlásilo 359 písni?ek. K osmnáctým narozeninám organizáto?i Port? p?ipravili mnoho zajímavostí a novinek.

První zajímavostí byl koncert poroty ve kterém se představili všichni její členové a dále komponovaný pořad dámy Porty a spousty dalších. Mimo hudební pořady dostalo prostor i divadlo a výuka country tanců. Na Dvoranu se přišlo podívat přes 20 000 diváků a město Portou doslova žilo.

Výsledky:
• INTERPRETAČNÍ PORTY
• Nezmaři (České Budějovice)
• Sem tam (Týn nad Vltavou)
• Bluegrass Nova (Loučná nad Desnou)
• Bonsai (Praha)
• Máci (Praha)
• Janoušek - Vondrák (Brno)

• AUTORSKÉ PORTY
• Amazonka - Jaroslav Samson Lenk a Ladislav Huberťák Kučera
• Postel - Karel Tampier

ČESTNÁ UZNÁNÍ POROTY
• Classic Newgrass Quartet (Brno)
• Hlavolam (Olomouc)
• HB Stop (Břeclav)

• OSOBNOST PORTY 84
• Jarek Nohavica


Zdroje:
Literatura
Langer, M. J., Doležal I.(2001): Porta znamená brána ...i do nového století? Praha, Adonai s.r.o
archiv Sdružení Porta
archiv Občanského sdružení Porta
archiv Zdenka Schwagera
stránky www.porta-festival.cz