ilustra?ní1978
Krajských kol se ú?astnilo cca 200 sout?žících a do finále jich postoupilo cca 40. V Olomouci se projevily potíže s kapacitou haly a také ubytováním návšt?vník?. 

Do autorské soutěže tento rok přispělo 62 autorů a počet odevzdaných textů byl 153. Na tomto ročníku zazněl legendární koncert všech účastníků Porty, kdy 16 kytar, mandolína, 4 basy a několikasetčlený vokální sbor v podání všech diváků zahrál 27 písniček.

Výsledky:
• INTERPRETAČNÍ PORTY
• Bobři (České Budějovice)
• Průdušky (Teplice)
• Brontosauři (Praha)
• Topas (Pardubice)
• Nova (Luby u Chebu)
• Piknik (Karlovy Vary)


• AUTORSKÁ SOUTĚŽ
1. Meditace - Ivo Viktorin a Karel Markytán
2. Podzimní vítr - Jarda Škopek
3. Jak se rodí den - Radovan Píša a Jan Slabý

• CENA DIVÁKŮ
• Brontosauři

• ČESTNÁ UZNÁNÍ POROTY
• Duha
• Falešní Hráči
• Lokálka
• Originál Banjo Band
• Verumka

• UZNÁNÍ POROTY
• Grošáci
• Máci
• Roháči
• Vodáci


Zdroje:
Literatura
Langer, M. J., Doležal I.(2001): Porta znamená brána ...i do nového století? Praha, Adonai s.r.o
archiv Sdružení Porta
archiv Občanského sdružení Porta
archiv Zdenka Schwagera
stránky www.porta-festival.cz