Jsme vokální kapela nebo spíše „a capella“ z Jind?ichova Hradce. Za?alo to vlastn? úpln? náhodou. Na podzim 2006 jsme se sešli jako parta nadšenc?, kte?í cht?li zpívat, co je baví. Scházeli jsme se docela pravideln? a p?i adventních trzích na jind?ichohradeckém zámku se nám pak naskytla první p?íležitost ve?ejného vystoupení. V novém roce jsme se postupně ujistili, že hlavním kmenem repertoáru se stanou černošské spirituály, i když občas proložíme smršť spirituálů i jinými „kousky“. Na jaře pak bylo po několika dalších vystoupeních jasné, že už nebudeme dělat radost jenom sobě, ale budeme se o ní dělit i s dalšími a dalšími kamarády a posluchači.... Nedostatek notového materiálu nás pomalu dotlačil k vlastním úpravám písní, které dnes tvoří většinu. A tím se pomalu dostáváme i k názvu kapely. Původní název X-tet označoval nestálý počet členů kapely. Dnes však můžeme spíše s jistotou tvrdit, že „X“ je šéf kapely, který má kolem sebe 4 „tety“. Pan X je také autorem úprav našich písní, i když tety téměř pravidelně do úprav svým větším či menším dílem zasáhnou... Jakákoliv další vysvětlení názvu kapely jsou možná a kdo ví, třeba i pravdivá... V roce 2008 jsme kromě jiných vystoupení zpívali také na festivalech Okolo Třeboně, Folkové růži, Za dačickou kostku cukru, Beskydském folkování...
Letos v březnu jsme se vydali na jihočeské kolo Porty do Soběslavi, abychom se mrkli, jak to tu chodí, abychom potkali své staré, ale i nové známé.... Když jsme se na sklonku večera dozvěděli, že pojedeme do Řevnic, museli jsme to chvíli rozdýchávat.... (někteří ještě rozdýcháváme) Moc se těšíme!
Přijedeme v této sestavě: Lenka Valinová, Magdalena Bartošková, Vendula Nováková, Viktorie Bazáková, Štěpán Štrupl - všichni zpěv, občas perkuse. Více se o nás můžete dozvědět na www.x-tet.wz.cz