Dětská Porta sice musela ve svém jubilejním 30. roce odložit republikové vyvrcholení v Kroměříži na podzimní termín, ale jubilejní finále se nakonec i v září vydařilo a ohlasy jsou velmi dobré. A tak, přestože se podivná koronavirová pandemie opět hlásí o slovo, podařilo se zahájit nový 31. ročník hned v prvních třech oblastních kolech

- v Holešově, Plzni a Kopřivnici.  Už na podzim se tak opět rozezněly nástroje i hlasy a mladí muzikanti opět  potěšili nejen sebe, ale i posluchače. A protože mezi těmito prvními pořadateli se ozval - po roční pauze – i plzeňský Radovánek, rozjeli jsme se k němu podívat.

 Letošní plzeňské kolo by se dalo nazvat hybridní. Shrnulo roky 2020 i 2021, místo  pořád ještě zavřeného Kulturního domu v Bolevci se konalo v honosné aule SPŠ dopravní a slušně zaplněnému hledišti se představilo 22 soutěžících! Výsledkem byl bezvadný koncert, z něhož si vítězové ale i další, co uspěli u poroty v různých kategoriích, odnesli nejen uznání (to ostatně patřilo všem účinkujícím), ale i postup do kroměřížského finále, které je naplánováno na 20. - 22. květen 2022.

 Odborná porota nešetřila oceněním a hlediště odměnilo své oblíbence dokonce dvěma Cenami diváků. Když se tyto individuální ceny předávaly, bylo šest oceněných na podiu podobno hřebenu s jedním vylomeným zubem. Jedna z držitelek Ceny diváků - Anežka Ženková totiž vedle stojícím sahala tak do pasu.

 Hodnocení soutěžících nechám na odborné porotě a jen podotknu, že to její členové (mezi nimiž byl např. Lukáš Krásný ze známé skupiny Semtex) to neměli vůbec lehké. Úroveň a vyrovnanost byly totiž obdivuhodná.

Zato vám povím, jak rozmanité byly ve většině kategorií souboje o postup do finále Dětské Porty a které písně kralovaly.

Celou soutěž zahájil hlásek konipásek už zmíněné Anežky, která zpívala za doprovodu klavíru své maminky a bezesporu byla nejmilejší účastnicí soutěže.

Následoval Sebastian, který soutěžil nejprve sám, aby pak přibral ke své kytaře i sedmiletého brášku s druhou kytarou. Další soutěžící si vybral známou píseň Karla Kryla o andělovi z rozmláceného kostela a zahájil sérii písničkářů. V ní zazněl - dokonce dvakrát - Nohavicův Hlídač krav a jednou Kometa, dostalo se i na písničku Pavliny Jíšové, skupinu Lucie, Fleretí Zafůkané, Matuškovu Terezu, Honzu Nedvěda se Skládankou i Rozvodem či Schelingerův Holubí dům – prostě bylo jasné, kdo má koho rád a koho která píseň slavných předchůdců oslovila.

Plzeň osvobodili Američané, což se poznalo i tady, ač mnoho let po válce. Nejvíc asi v autorské soutěži, kde znělo hodně písní v angličtině. A všechny přítomné potěšila Klára, prohlášením, že až dostuduje a stane se učitelkou, povede děti k Dětské Portě.

V jednotlivých kategoriích nakonec vyhráli a do květnového finále v Kroměříži postoupili tito borci (v závorce ti co nezvítězili, ale také postoupili): Kategorie JA - Sebastian Jančo ( a Duo Jančo), JB -  Lucie Dolejšová, JC - Agáta Rejžková ( a Vít Kotora a Pavlína  Valentová), JP - Anežka Ženková  ( a Elizabetha  Hušková), SC - Trio Grácie). V autorské soutěži uspěli:  Bára Děpoltová, Vít Kotora a Marko Vašaňko.

   Byla to moc krásná listopadová sobota, i když měla na kalendáři třináctku. A pořádající Radovánek potvrdil, že má pro tuto soutěž opravdu správné jméno.

                                                                                                                                        Honza Dobiáš