Potlachy

Rej ?arod?jnicNa Albatrosu bylo te? o víkendu veselo! Slavily se ?arod?jnice. To na Albatrosu každá dáma od?je sv?j parádní úbor a tan?í stejn? parádní tanec (viz foto). Šerifka Olina pozvala na osadu  na ?arod?jnice dobrý týpky.
Tony Linharta z Pacifiku, Frantu Hackera z K.T.O., tuláka Chárlieho a Vlá?u zvaného "Rejža". To si Albatros nasadil vši do kožichu.

Potlachy

KTOK.T.O.

Tě srdečně zvou na trampské sezení a večer Jubilantů  28.3.2011 v 19 hodin na BARČU (KD Barikádníků)

Saratovská 20  metro „A“Strašnická

Potlachy

Další letošní Potlach v Malostranské Besed? se ponese již v duchu podzimním, ale jist? si všichni rádi p?ipomenete i jiná, krásná ro?ní období. Jako host, pro Vás jist? vzácný, vystoupí Kapitán Kid a samoz?ejm? hostitel – skupina Pacifik.

Potlachy

Milí p?átelé a kamarádi, jist? jste zaregistrovali, že se stal tém?? zázrak a Malostranská Beseda se po dlouhotrvající rekonstrukci stala op?t kulturním stánkem. Krom? jiných staronových po?ad? se navrátil i Potlach s Pacifikem a jeho hosty.

payday loans online payday loan online online payday loan