Rozhovory
Vidět Štěpána Raka, kytaristu, skladatele, ale také astronoma, jakým fenomenálním způsobem hraje na kytaru, je sám o sobě zážitek – v jednu chvíli kytara zní, ale umělcova pravá ruka odpočívá, podpírá třeba bradu. To levá ruka jen tak hladí struny, které zní...
A to ještě nemluvím o tom, jakým způsobem dokáže jeho hudba působit. Zahřeje na duši, ale dokáže nahnat husí kůži. Jeho skladby vystihují tragické okamžiky lidí, jakými byly skladby Hirošima, Černobyl nebo 20 tisíc mil pod mořem věnovaná námořníkům ponorky Kursk. Ale nejen mollová je hudba. Veselá a hravá je především nádherná skladba „Hora – rumunský tanec" – velmi hbitý tanec pro kytaristovy prsty.
Hraje jeden člověk na jednu kytaru a přesto máte pocit, že je to aspoň kvarteto hráčů a nástrojů. Nebo malý orchestr?

Osobnosti
Ve čtvrtek 6. května by se byl dožil šestašedesáti let zpěvák a textař Milan Dufek, kytarista, skladatel, flétnista a zakládající člen skupiny Rangers. Jejich vstup do světa show bussinesu byl na svou dobu velmi rychlý. Skupina s nezaměnitelně krásným vokálem vznikla v roce 1965. Proslavili se dvojnásobným vítězstvím na Portě v letech 1967 a 1968. Milan Dufek stál u zrodu Nadace Dětské srdce, sponzoroval malý fotbalový klub na Vysočině. Tragicky zahynul během zájezdu skupiny do Jižní Ameriky - při sportovním potápění v Kolumbii ho zmasakroval lodní šroub motorového člunu. Stalo se tak v době, kdy už ohlásil návrat do řad Rangers letitý člen Jan Vančura, ve chvíli, kdy už připravovali společný repertoár.

Osobnosti
Titulek se leckomu m?že zdát snad až morbidní a nesouvisející s t?mito stránkami, le? pokud ?tená?i zv?davost nedovolí ihned opustit tento ?lánek, dozví se, že vše jest pravda, která s t?mito stránkami více než souvisí. Lo?ského roku jsme málem pochovali Tonyho Linharta...

Osobnosti
Wikipedie uvádí : Ladislav Huber?ák Ku?era (* 29. dubna 1950) je ?eský kytarista, písni?ká?, zp?vák a výrobce kytar. Do konce 70. let 20. století byl ?lenem skupiny Termiti. Od roku 1980 je ?lenem trampské skupiny Hop Trop, pro kterou složil v?tšinu písní, a ve které hraje na kytaru a zpívá spole?n? s pány Jaroslavem Samsonem Lenkem a Jaromírem Šroubem Vondrou. Je vyu?eným výrobcem kytar v Lubech u Chebu - vyrobil mnoho kytar pro známé muzikanty (Vlasta Redl, V?ra Klásková ad.). Potud Wikipedie.
Poj?te dál, budou videa!

Osobnosti

Myslím, že nebýt mne, nestal by se nikdy Vlasta T?eš?ák spisovatelem.

N?kdy v polovin? sedmdesátých let mi zavolala do redakce maminka, bydlel jsem už zase s rodi?i. Maminka pocházela z dobré m?š?anské rodiny, byla to dáma ze staré školy.

„Hledali t? zde n?jací pánové, jmenují se n?jak jako pan T?eš?ák a pan Mat?jický. ?íkali, že projížd?jí Brnem a po?kají na tebe U ?ápa. Jsou milí, ale n?jak špatn? oble?ení", dodala.

payday loans online payday loans online payday loans online