Rozhovory

Biorchestr1. Ty jsi aktivní bubeník, p?esto nové album je hodn? písni?kové a bicí jsou tu až tzv. druhém možná t?etím gardu. Zvít?zil „skladatel“ nad „bubeníkem“?
Já se v Biorchestru nechci prezentovat jako hrá? na bicí nástroje. Spíš jako kytarista, zp?vák a skladatel. Na bicí na n?m samoz?ejm? také hraju, ale snažím se je p?íliš netla?it do pop?edí.