Rozhovory

Jednoho z nejslavnějších českých houslistů jistě znáte především z oblasti vážné hudby. Jaroslav Svěcený se však nevyhýbá ani vystupování s uměleckými soubory jiných žánrů a ani Portě. Kdo nevěří, ať pospíchá 26. června 2010 do Řevnic a tam se přesvědčí – určitě tam bude!

Rozhovory
Vidět Štěpána Raka, kytaristu, skladatele, ale také astronoma, jakým fenomenálním způsobem hraje na kytaru, je sám o sobě zážitek – v jednu chvíli kytara zní, ale umělcova pravá ruka odpočívá, podpírá třeba bradu. To levá ruka jen tak hladí struny, které zní...
A to ještě nemluvím o tom, jakým způsobem dokáže jeho hudba působit. Zahřeje na duši, ale dokáže nahnat husí kůži. Jeho skladby vystihují tragické okamžiky lidí, jakými byly skladby Hirošima, Černobyl nebo 20 tisíc mil pod mořem věnovaná námořníkům ponorky Kursk. Ale nejen mollová je hudba. Veselá a hravá je především nádherná skladba „Hora – rumunský tanec" – velmi hbitý tanec pro kytaristovy prsty.
Hraje jeden člověk na jednu kytaru a přesto máte pocit, že je to aspoň kvarteto hráčů a nástrojů. Nebo malý orchestr?

Rozhovory
Po zvláštní odmlce je tady zase tendence vydat tišt?ný Portýr mimo ?as festivalu, který by informoval ty, kte?í t?eba nemají internet a nemohou si novinky p?e?íst v ePortýru, jenž je jedním z d?ležitých info kanál? Porty. Zkrátka tišt?né noviny jsou tišt?né. A tak Portýr bude k dispozici na oblastních kolech Porty a protože je tu n?kolikero d?ležitých v?cí, které je dobré dozv?d?t se p?ímo od zdroje, abychom v?d?li, co se chystá v ?evnicích, tak jsem se zeptal Ani?ky Roytové, aby bylo jisté, že to co bude, bude a aby se to v?d?lo v?as.

Rozhovory
Po Port? v ?evnicich jsme odeslali mail všem sout?žním kapelám. "Ahoj muzikanti, cht?li bychom Vás poprosit o pár post?eh? z letošní Porty. Máte-li chu?, napište nám pár ?ádk? o tom, jak se vám na Port? líbilo, jak jste si zahráli, co zvuk, co prost?edí, co jídlo, co atmosféra, zda vás n?kdo z kapel zaujal ?i nadchnul a m?žete napsat i o tom co se vám nelíbilo, co byste ud?lali jinak. Vaše názory zve?ejníme na ePortýru. Dostali jsme n?kolik odpov?dí.

Rozhovory
ROZHOVOR S TOMÁŠEM DOMEČKOU, DRAMATURGEM COUTRY RADIA, KTERÉ JE JEDNÍM Z HLAVNÍCH MEDIÁLNÍCH PARTNERŮ ČESKÉHO NÁRODNÍHO FINÁLE PORTY 2009 V ŘEVNICÍCH.

Country Radio je slyšet stále častěji i tam, kde to člověk ani neočekává...kolik vás dnes poslouchá asi posluchačů?
Dle oficiálních zdrojů Radioprojektu je to za poslední sledované období 371.000 posluchačů týdně a 190.000 posluchačů denně. V denní poslechovosti to znamená o 100.000 posluchačů více než před 3 roky. Rád bych za celé Country Radio moc a moc poděkoval všem posluchačům za to, že se k naší stanici hlásí i za to, že díky mnoha průzkumům právě od nich víme, jak radio dělat lépe.