Rozhovory

Lubomír Hrdli?kaLubomír Hrdli?ka se narodil 30. ?ervna 1956 v ?eských Bud?jovicích manžel?m Marii a Josefu Hrdli?kovým. St?edoškolsky vzd?lán, hudebník samouk, bydlící a žijící s manželkou Evou v malém m?ste?ku Velešín v Jižních ?echách. Otec dvou d?tí, Šárky a Pavla. Písni?ká?, autor mnoha nezmarských hit?, zp?vák, kytarista, neúnavný zakladatel r?zných muzikantských sdružení, po?adatel, organizátor, porotce, otec zakladatel Nezmar, kamarád. Momentáln? hrající aktivn? a p?edevším s Náhlou zm?nou (www.nahlazmena.cz).

Rozhovory
Svoji kariéru jsi zahájil jako popová hv?zda v polovin? 50. let. Co t? p?im?lo za?ít s country?
„Jako malý chlapec jsem žil v Severní Karolín? a poslouchal jsem z rádia Grand Ole Opry. M?j d?de?ek byl horalem a miloval country music. Když jsem byl malý, sedával jsem na jeho kolenou, hrál si s jeho kapesními hodinkami a spole?n? jsme z rádia poslouchali po?ady z Grand Ole Opry.

Rozhovory

Jsi anoncován, coby jeden z porotců celostátního finále Porty v Řevnicích. Byl jsi už někdy v této funkci?
Podle mě by účast v porotě neměla být funkcí, ale posláním. Poprvé v životě jsem v porotě působil v roce 1975. Pamatuji si to přesně, protože tenkrát Honza Nedvěd vyhlásil, že bych měl být veřejně oběšen. Soutěžili totiž Brontosauři...